KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN

Kadir Gecesi nedir, ne oldu? İşte Diyanet’e göre Kadir Gecesi’nin anlam ve önemi!

Kadir Gecesi anlamı ve önemi, Ramazan’ın son on gününde gündeme geldi. 11 ayın sultanı Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi’nin anlam ve önemi merak edilip araştırılıyor. Sözlükte “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlar taşıyan anlamına gelen ‘Kadr’ İslam’ın kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’de bir surenin de adıdır. İslam aleminde ‘Leyletü’l Kadr’ olarak adlandırılan Kadir Gecesi, Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilecek. İşte, Kadir Gecesi anlamı, önemi ve faziletleri…

  • Kadir Gecesi nedir, ne oldu ve Kandil mi sayılıyor? Kadir Gecesi'nin önemi, anlamı ve faziletleri nelerdir?Kadir Gecesi anlam ve önemi, on bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerinde araştırılmaya başlandı. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi Ramazan ayının son gününe denk gelir. Meleklerin gökyüzüne rahmet yağdırdığı bu mühim gece bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak ediliyor. Bin aydan daha hayırlı olduğunu inanılan Kadir Gecesi’nin anlam ve önemi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de suresi de bulunan Kadir (Kadr) sözcüğü “hüküm, şeref, güç, yücelik” anlamına gelmektedir. ‘Leyletü’l Kadr’ olarak da bilinen bu mübarek gecenin anlam ve önemine dikkat çekmek isteyenlerin “Kadir Gecesi’nde ne oldu, kandil mi, neden önemli ve fazileti nedir?” araştırmaları hız kazandı. İşte Kadir Gecesi anlamı, önemi ve faziletleri…

  • Kadir Gecesi nedir, ne oldu ve Kandil mi sayılıyor? Kadir Gecesi'nin önemi, anlamı ve faziletleri nelerdir?KADİR GECESİ SURESİ ANLAMI“Şüphesiz, biz onu (Kur’an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir.” Kadir Suresi 1-5

  • Kadir Gecesi nedir, ne oldu ve Kandil mi sayılıyor? Kadir Gecesi'nin önemi, anlamı ve faziletleri nelerdir?KADİR GECESİ KANDİL Mİ?Kadir gecesinin Kur’ân-ı Kerîm ve hadislerde ifadesini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağışlanacağına dair Hz. Peygamber’in açıklamaları, müslüman toplumlarda ve özellikle Osmanlılar’da Kadir gecesinin diğer kandillere göre daha büyük ilgi görmesine, bu arada sosyal hayata yansımasına, örf ve âdetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur.Yaygın kanının aksine Kadir Gecesi Kandil değildir.

  • Kadir Gecesi nedir, ne oldu ve Kandil mi sayılıyor? Kadir Gecesi'nin önemi, anlamı ve faziletleri nelerdir?KADİR GECESİ NEDİR? Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur’an’ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed (S.A.V.)’e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olduğu vahyedilmiştir.

  • Kadir Gecesi nedir, ne oldu ve Kandil mi sayılıyor? Kadir Gecesi'nin önemi, anlamı ve faziletleri nelerdir?KADİR GECESİ ANLAMI ÖNEMİ NEDİR?Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur’ân-ı Kerîm’in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden “gün” kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4)

Kadir Gecesi nedir, ne oldu ve Kandil mi sayılıyor? Kadir Gecesi'nin önemi, anlamı ve faziletleri nelerdir?

Allah’ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, “İʿtikâf”, 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur. Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar.Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220) gecenin tespitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir.

Kadir Gecesi nedir, ne oldu ve Kandil mi sayılıyor? Kadir Gecesi'nin önemi, anlamı ve faziletleri nelerdir?

KADİR GECESİ FAZİLETİ NEDİR?

Kadir Gecesi’nden Kur’an-ı Kerim’in Kadir Suresi’nde bahsedilmektedir. Surede Kur’an-ı Kerim’in Kadir Gercesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur’an-ı Kerim’in Ramazan Ayı’nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Kur’an-ı Kerim’e göre Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer almaktadır.Ancak Kur’an-ı Kerim’de Kadir Gecesi’nin Ramazan ayı içerisinde olduğu ifade edilmekle beraber Ramazan Ayı’nın hangi gecesi olduğu net olarak ifade edilmemiştir. Bu durumda ise İslam alimleri Hz. Muhammed’in bu konuyla ilgili hadislerine bakıp Kadir Gecesi’nin Ramazan Ayı’nın her gecesinde aranması gerektiğini vurgulamakla beraber, bu gecenin Ramazan Ayı’nın son on gecesinde bir olduğuyla ilgili genel kanaate varmıştır. 

Kadir Gecesi nedir, ne oldu ve Kandil mi sayılıyor? Kadir Gecesi'nin önemi, anlamı ve faziletleri nelerdir?

Yine Hz. Muhammed’in “Kadir gecesini Ramazan ayının son on günündeki gecelerde arayınız” hadisini referans alan İslam uleması Kadir Gecesi’nin Ramazan Ayı’nın 27. gecesi olduğu yönünde kesin olmamakla beraber genel kanaate ulaşmıştır. Ancak Ramzan Ayı’nın 27. gecesinde yer alma ihtimalini kuvetli bulan hemen tüm İslam bilginleri bunun kesinlik ifade etmediğini Ramazan Ayı’nın her gecesinde özellikle de son on gecesinde Kadir Gecesi’nin aranmasını ve buna göre Ramazan Ayı’nın tüm gecelerine Kadir Gecesi gibi bakılıp değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

Kadir Gecesi nedir, ne oldu ve Kandil mi sayılıyor? Kadir Gecesi'nin önemi, anlamı ve faziletleri nelerdir?Tüm İslam Dünyası’nda ise Ramazan Ayı’nın 27. gecesinin Kadir Gecesi olduğu yönündeki kuvvetli inanç gereği inananlar genellikle Ramazan Ayı’nın 27. gecesini Kadir Gecesi kabul edip buna göre ibadet etmektedir. Takvimlerde ise bu inanca bağlı olarak Ramazan Ayı’nın 27. gecesi Kadir Gecesi olarak yer almaktadır.

Kadir Gecesi nedir, ne oldu ve Kandil mi sayılıyor? Kadir Gecesi'nin önemi, anlamı ve faziletleri nelerdir?KADİR GECESİ İBADETLERİ 

Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.- Kur’ân-ı Kerîm okumak- Tevbe istiğfar etmek- Salat u selam getirmek- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak- Allah’ı çokça zikretmek- Sadaka vermek

Kadir Gecesi nedir, ne oldu ve Kandil mi sayılıyor? Kadir Gecesi'nin önemi, anlamı ve faziletleri nelerdir?
Previous post Domuz sürüsü araçlara aldırış etmeden karşıya geçti
Next post Birleşik Krallık’ta hükümet, ‘işgalci’ boz sincaplara doğum kontrol hapı verecek