2023-2024 Av sezonu için belirlediği Avlanma izin kartı (PUL) bedelleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2023-2024 Av sezonu için belirlediği Avlanma izin kartı (PUL) bedelleri..

Avlaklarda 1 Nisan 2023 – 31 Mart 2024 av sezonu

AVCILIK

AVCILIK BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

İl Şube Müdürlüklerinden avcılık belgesi almak isteyenlerin, başvuru dilekçesi/formu ekinde aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

1. Avcı eğitimi kurs bitirme belgesinin aslı

2. Avcılık belgesi harç makbuzunun aslı

3. Biometrik vesikalık fotoğraf (1 Adet)

4. Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatnamesinin aslı (Tüfek ruhsatnamesi olmayanlar, sağlık raporu ve silah ruhsatı almaya engel hali olmadığını ihtiva eden sabıka kaydı sunmak zorundadır.)

AVCILIK BELGESİ VİZESİNDE İSTENEN BELGELER

Avcılık belgesi vizesini İl Şube Müdürlüklerinde yaptırmak isteyen avcılar, başvuru esnasında aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadır:

1. Cari  yıla ait avcılık belgesi harcı ve varsa geriye dönük harçlarının yatırıldığına dair belgeler,

2. Yivli veya yivsiz tüfek ruhsatnamesinin süresi dolmuşsa, yeni ruhsat veya sağlık raporu ile sabıka kaydı.

Tüfeklerine ait ruhsatname süresi dolmamış olan avcılar; ilgili yıllara ait avcılık belgesi harçlarını yatırdıktan sonra, https://avdogadergisi.net/avbis-avlak-yonetimi-bilgi-sistemi/ adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile AVBİS‘ e giriş yaparak  kendi vizesini yapabilecektir.

AVLANMA İZİN KARTI (PUL) BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

Avlanma izin kartını İl Şube Müdürlüklerinden almak isteyen avcılar, başvuru esnasında;

1. Avlanma izin kartı ücretinin başvuru yapılan il şube müdürlüğü döner sermaye hesabına yatırıldığına dair belgenin sunulması,

2. Avcılık belgesi vizesinin yapılmış olması,

Zorunludur.

AVCILIK BELGESİ HARCI

(2023 YILI)

Ücret TarifesiAvcılık Belgesi Harcı (TL)
Dernek Üyesi Olanlar 625,00
Dernek Üyesi Olmayanlar1.250,00

AÇIKLAMALAR
1- Avlanma izin kartı ücreti şube müdürlüğünün döner sermaye hesabına yatırılırken açıklama kısmına, “Avcının T.C. Kimlik Numarası ve Avlanma İzin Kartı Ücreti” yazılmalıdır.
2- Avcılık Belgesi harçları 9148 Hesap Kodundan ve TC. Kimlik Numarası ile yatırılmalıdır.
3- Ocak ayından sonra yatırılan harçlarda gecikme zammı uygulanmış olmalıdır.
4- Yukarıdaki ücretleri dernek üyesi tarifesinden yatıran avcıların dernek üyeliklerinin, üyesi olduğu dernek tarafından AVBİS‘ e tanımlanması gerekmektedir.

av sezonu avlanma ücretleri

Previous post Beyin avcısı zombi mantarı İstanbul’da görüldü
Next post 2023-2024 AV YILI AV TURİZMİ