Yeni nesil av teskeresi ve silah ruhsatlarının yenileme işleri uzatıldı

Teskere ve ruhsat sahiplerinin yapılan değişiklik hakkında 1 Mart 2023 tarihine kadar süre konulan yeni nesil av teskeresi ve silah ruhsatlarının 

yenileme işlerinin 1 Eylül 2023 tarihine kadar uzatıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığının 2521 sayılı Kanunun uygulanmasında süre uzatımı ile ilgili tebliğde,  “Mevzuatta belirtilen 5 yıllık ruhsatname geçerlilik süresi dolan ve usulüne uygun bir şekilde yapılan tebliğlere rağmen yasal süresi içerisinde ruhsatlandırılmayan yivsiz tüfekler hakkında 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmeli hükümleri çerçevesinde;

 1. Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolanlara 01.03.2023 tarihine kadar yenileme yapması gerektiğinin tebliğ edilmesi ve yenileme yapmayanların ruhsatnamelerinin 01.03.2023 tarihinden sonra geçersiz sayılarak 2521 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesine göre,

2. 01.03.2023 tarihine kadar asayiş olaylarında ele geçirilen yivsiz tüfeklere ise yenileme işlemi için 1 ay süre verilerek süresi içinde yenilenmemesi durumunda 2521 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesine göre işlem tesis edilmesi gerektiği bildirilmişti.

Bahse konu işlemler 01.09.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.” 

Previous post TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU TRAP-SKEET BAHAR KUPASI GENELGESİ
Next post Depremde bulanmıştı, dünyanın en berrak göllerinden biri eski haline kavuştu