“Salda Gölü Mars Gezegenini Keşfetme ve Anlama Görevinde İlham Kaynağı Oldu”

Salda Gölü’ne ilişkin TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası yeni bir rapor hazırladı. ‘Salda Gölü Mars Gezegenini Keşfetme ve Anlama Görevinde İlham Kaynağı Oldu’ adlı raporda gölün jeolojik miras olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, çevre düzenlemesi adı altında yapılan yapılaşma sürecinin göle zarar verdiğini ve millet bahçesi inşaat projesinin tamamlanması durumunda eşsiz jeolojik ve biyolojik özelliklere sahip olan göldeki tahribat katlanarak aratacağı ifade edildi. Raporda öneriler kısmında şu maddeler sıralandı:

• Salda Gölü ve beslenme havzası, kesin korunacak hassas alan içine alınarak jeopark ilan edilmeli, UNESCO Global Jeoaparkı içine alınması için acilen çalışma başlatılmalıdır. Salda Gölü ve çevresi; insan etkilerinin olası zararlarından korunacak şekilde kontrollü olarak jeoturizme açılmalı, yerel kalkınmanın bir aracı olarak da bölge ekonomisinin geliştirilmesine destek sağlamalıdır.

• Jeoturizm çalışmaları Salda Gölü’nün insani etkilerden olabildiğince arındırılacak şekilde ekosistemi ve doğal yapısını bozmayacak şekilde planlanmalı, yüzme vb. amaçlı dahi bile olsa gölün kullanımı engellenmelidir.

• Salda Gölü ve beslenme havzası içinde yeraltı suyu kullanımı amaçlı kuyu açılması, gölet, vb yüzey suyu yapılarının yapılması engellenmeli, var olan yer altı suyu kuyuları ise kapatılarak gölün su seviyenin düşmesi engellenmelidir.

• Salda Gölü’nün çevresinde tarımsal üretimle yaşamını idame ettiren vatandaşlarımızın eğitimine önem verilerek zirai ilaçlarının kullanılmaması sağlanmalı ve bu şekilde göl suyunun insan kaynaklı kirletilmesi önlenmelidir.

Previous post Türkiye’de mağarada toplanan kantaron balı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi
Next post Dünyada ilk! Hayvanlar için ilk koronavirüs aşısı tescillendi