Merkez Av Komisyonu ile il ve ilçe komisyonları daha bilim odaklı yapıya kavuşacak

Merkezi Av Komisyonunda görevli üye sayısı 21’den 25’e yükseltilirken bu komisyonların daha bilimsel faaliyetlerde bulunabilmesi için bilim insanı sayısı artırıldı.

Merkezi Av Komisyonunda görevli üye sayısı 21’den 25’e yükseltilirken bu komisyonların daha bilimsel faaliyetlerde bulunabilmesi için bilim insanı sayısı artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Merkez Av Komisyonu, İl ve İlçe Av Komisyonlarının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, avcılığın düzenlenmesi, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi hususlarında karar alacak Merkez Av Komisyonu ile il ve ilçe av komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları, üyelerinin belirlenmesi, çalışma usulleri, kararların alınması, kararlarının yayın ve yayım esasları belirlendi. Buna göre, il av komisyonu, valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, bölge merkezlerinde tarım ve orman bölge müdürü, diğer illerde ise ildeki şube müdürü, Orman Genel Müdürlüğünün ilde bulunan kuruluşunu en üst düzeyde temsil eden birim amiri ve il tarım orman müdürü olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığından 3, milli eğitim müdürlüğü, gençlik ve spor il müdürlüğü, jandarma teşkilatı ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, mahalli avcı kuruluşlarından 3 üye olmak üzere toplam 11 üyeden oluşacak.

Merkez Av Komisyonunun kuruluşunda ise merkezde, Tarım ve Orman Bakanı veya bakan yardımcısının başkanlığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden 3, Bakanlığın diğer birimlerinden bir bitki uzmanı ve bir veteriner olmak üzere 2, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden birer, yükseköğretim kurumlarının orman fakültelerinden bir, biyoloji bölümlerinden bir olmak üzere iki bilim insanı, doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını temsilen 4, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından 9, özel avlak veya örnek avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam 25 üye görev yapacak.

Öğretim görevlisi ve gönüllülere yönelik düzenleme

Merkez Av Komisyonunda görev almak isteyen üniversitelerin orman fakülteleri ve biyoloji bölümlerinde görev yapan öğretim üyesi/görevlisi bilim insanları her yıl mart sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığına bireysel başvuru yapabilecek.

Komisyonunda görev yapacak iki asil, iki yedek bilim insanı üye, başvuru yapanlar arasından Bakanlıkça oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından seçilecek.

Doğa koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından komisyona katılmak isteyen dernek başkanı ve/veya dernekçe belirlenen bir üye, Merkez Av Komisyonu toplantısına katılmak üzere her yıl mart sonuna kadar Bakanlığa doğrudan başvurabilecek.

Bakanlıkça oluşturulan değerlendirme komisyonu, Merkez Av Komisyonu toplantısına katılacak 4 asil, 4 yedek üyeyi seçecek. Komisyon toplantısına Tarım ve Orman Bakanı veya görevlendireceği bakan yardımcısı başkanlık edecek. Komisyon, yılda en az bir kez ve en geç mayıs sonuna kadar, üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak.

Bölgesel avcı ve üye seçimi

Bölgesel avcı üyelerin belirlenmesine ilişkin sekretarya işlemleri bölge müdürlüğü tarafından yapılacak. Bölge müdürlüğü merkezlerinde yapılacak toplantıya bölge müdürü veya yardımcısı başkanlık edecek. Bölge müdürlüklerinin merkezleri Marmara Bölgesi‘nde İstanbul, Batı Karadeniz Bölgesi‘nde SinopDoğu Karadeniz Bölgesi‘nde RizeEge Bölgesi’nde ManisaBatı Akdeniz Bölgesi‘nde Burdur, Doğu Akdeniz Bölgesi‘nde Adanaİç Anadolu Bölgesi‘nde AnkaraDoğu Anadolu Bölgesi‘nde Erzurum ve Güney-Doğu Anadolu Bölgesi’nde Malatya olarak güncellendi.

Korunacak av hayvanlarının belirlenmesi

Avlanmasına izin verilecek hayvanlara ilişkin ise avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günlerinin ve zamanının tespitinde, il veya ilçelerde veya üniversitelerde yapılmış, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğe intikal ettirilen varsa bilimsel veriler ve araştırmalar da göz önünde bulundurulacak.

Merkez Av Komisyonu, yasaklanması istenen devlet ve genel avlaklarla ilgili teklifleri gerekçeleriyle birlikte değerlendirerek bir av yılı ava açabilecek veya kapatabilecek.

Komisyon, av ve yaban hayvanlarının sürdürülebilirliği için gerekli görmesi durumunda, il av komisyonunun teklifi doğrultusunda yaban hayvanı popülasyonlarının olumsuz hava koşulları ve aşırı avlanma nedeniyle azaldığı devlet ve genel avlaklarında gerekçelerini belirterek üst üste iki av yılı ve orman yangını nedeniyle yaban hayvanı popülasyonunun azaldığı devlet ve genel avlaklarında ise doğal yaşam dengesinin yeniden kurulduğu bilimsel olarak tespit edilinceye kadar yasaklayabilecek. kaynak sondakika

Previous post Evde bile böyle olmuyor! Yer kalmadı
Next post Karamanlı doğasever, bahçesinde yetiştirdiği endemik bitkileri dağlara ekiyor