İGEF 2024 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı

İGEF 2024 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı 19-21 Eylül 2024 tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenecek

İGEF 2024 her türden güvenlik teknolojileri ve ekipmanları ile , silah sanayinin ilgili kollarını da uluslararası bir platformda birleştirecek, kamu ve özel sektörü aynı çatı altında buluşturacak fuar ve konferans etkinliğidir.

İGEF 2024 İçişleri Bakanlığı himayesinde; Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı(TPTGV) ile Silah Sanayi Patlayıcı Maddeler ve İş Adamları Derneği (SİSİAD) destekleriyle organize edilecektir.

Yurt dışından üst düzey emniyet mensupları, ilgili bürokratlar, güvenlik ekipmanları tedarikçilerinin iç güvenlik konularındaki önemli hususların tartışılacağı, yeni ürünlerin, hizmetlerin ve son teknolojilerin tanıtımları ve sergileneceği bir platformdur.

İç güvenlik konularında uluslararası bir işbirliği ağı oluşturarak, güvenlik sektörüne dış pazarlara açılmasını sağlayacak bir tanıtım organizasyondur.

Vizyonumuz

Öncelikle firmaların ürün ve hizmetlerinin hedef ülkelere
tanıtılmasını sağlamak.
Uluslararası bilgi paylaşımı, tanıtımı ve pazarlamayı sağlamak
Kamu ve özel sektörü ortak noktada buluşturmak.
Yeni teknolojileri ve inovasyonu desteklemek.

Misyonumuz

İGEF 2024 Türkiye’yi Orta Doğu ülkeleri, Kuzey Afrika, Balkanlar, Karadeniz Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ile fiziki olarak yakın, kültürel ve tarihi bağlarımız olan ülkelerde son yıllarda gelişen ticari ilişkilere ve güvenlik alanındaki iş birliğine katkı sağlamaktır.

Organizasyon İçerisinde Yapılacak Etkinlikler

19-21 Eylül 2024 tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenecek organizasyon konferans programı, eşgüdümlü olarak spesifik konuları kapsayan, panel, seminer oturumları ve katılımcı firmaların ürünlerini sergileyebilecekleri bir fuardan oluşmaktadır.

Ziyaretçi Profili

İç İşleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, gibi kamu kurumlarından güvenlik konuları ile ilgili resmi yetkililer, diğer kamu kurum kuruluşları, özel güvenlik firma yetkilileri.

Yurtdışı ülkelerinin resmi makamlarından yetkililer ve bu ülkelerin bilişim ve güvenlik sektörlerinden alıcı ve tedarikçi firma temsilcileri.

Silah Sanayi Sektör Firmaları; Siber güvenlik ve genel güvenlik sektörleriyle bire bir ilişkili olan bankacılık, sigortacılık, altyapı hizmetleri, mühendislik, enerji sektörleri ve kamu kurumlarından temsilciler.

Katılımcı Profili

Fuar katılımcı firmaların, ürün ve hizmetlerinin tanıtımlarını sağlayacaktır.

Firmalar portföylerindeki ürün ve hizmetleri birçok yabancı ülkeden gelecek yetkililere, potansiyel müşterileri olabilecek firma temsilcilerine sergileme imkânı bulacak, aynı zamanda sektörel medya kuruluşları kanalıyla daha geniş hedef kitlelere ulaşabileceklerdir.

İlgili sektörlerden tedarik zincirini oluşturan firmalarla buluşabilecek, yeni ticari ilişkiler kurma imkânı sağlayacaktır. İgef

Previous post 3. Kepsut Nusret av köpekleri ACW-AVKIF mera ve ırk standartları yarışması
Next post 11.Uluslararası İstanbul Prohunt 2024 Av Silah ve Doğa Sporları Fuarı