EDİRNE’DE ÇOBAN KÖPEKLERİNİN BAŞIBOŞ BIRAKILAMASI YASAKLANDI

EDİRNE’DE ÇOBAN KÖPEKLERİNİN BAŞIBOŞ BIRAKILAMASI YASAKLANDI

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne tarafından yapılan yazılı açıklamada, kırsalda bağ bahçe, ürünleri ve hayvan sürülerini korumak için sahiplenilen çoban köpeklerinin başıboş bırakılmasının yasaklandığı belirtilerek, vereceği zarar için de sahibine ceza uygulanacağı duyuruldu.
Tarım Ve Orman Bakanlığı Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yazısına göre; “  4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 maddesine İstinaden her av döneminde yayımlanan Merkez Av Komisyonu Kararlarından. Av dönemi İçin alınan ve bütün yurdu kapsayan Merkez Av Komisyon Kararının “Bağ ve bahçeleriyle ürünlerini, Sürülerini, kendilerini korumak durumunda olanların avlanma amacı dışında silahlarım taşıma ve köpek bulundurma esasları başlığı altında yer alan çobanlar çoban köpeği; diğerleri bekçi köpeği bulundurabilir av köpeği bulunduramaz. Köpeği başıboş şeklinde belirtilen 15. madde 2/ç bendi gereği çoban köpekleri başıboş bırakılamaz,
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun “Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı “başlığı altında “Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik İhtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat insan ve çevre sağlığı açışından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.
Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararın tazmin etmek zorundadırlar.” Şeklinde belirtilen 5. maddesinin birinci ve İkinci fıkrası gereği çobanlar, çoban köpekleriyle İlgili sahiplilik şartlarını getirmesi gerekmektedir. Son zamanlarda çoban köpeklerinin av köpeklerine ve sahipli hayvanlara zarar verdiği yönünde şikayetler artmıştır.
4915 Sayılı’ Kara Avcılığı Kanunu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun yukarıda belirtilen İlgili maddeleri gereği; sürü Sahiplerinin ve çobanların çoban köpekleri İle İlgili sahipliğin gerektirdiği tedbirleri almaları, aksi taktirde cezai İşlem uygulanacağı konusunda köy muhtarları tarafından sürü sahiplerinin bilgilendirilmesi, anonslar yapılması ve köy kahvelerine bilgilendirme amacıyla afişler asılmasının sağlanması hususunda gerekli bilgiler verilmesi gerektiği belirtildi.

Resmi Gazete 27 mayıs 2022 tarihli 31848 mükerrer sayısının tamamının linki.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220527M1-1.pdf

KAYNAK edirnegazetesi

Previous post 2022’nin en iyi doğa fotoğrafları seçildi
Next post Safiye SARITÜRK TEMİZDEMİR, gümüş madalyanın sahibi oldu