AYHAK AVLANMA VİZE HARCI KALDIRILMASI İÇİN MALİYE BAKANLIĞI’NA BAŞVURUSU

Ayhak avlanma vize harcının gelecek vergi döneminde kaldırılması ya da her yıl belirlenen asgari ücretin % 0.1 oranında tahsili konusunda gereğini yüksek makamlarınıza arz ederiz

Bildiğiniz üzere ülkemizde her yıl Ocak ayı içerisinde avcılık faaliyetini yürüten vatandaşlarımızdan avlanma vize harcı bedeli adı altında vergi alınmaktadır.

AVCILIK VE YABAN AV HAYATINI KORUMA KONFEDERASYONU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI,

GELİR İDARESİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA

Bildiğiniz üzere ülkemizde her yıl Ocak ayı içerisinde avcılık faaliyetini yürüten vatandaşlarımızdan avlanma vize harç bedeli adı altında vergi alınmaktadır. Yine aynı şekilde avcılarımız avlanma dönemi başlangıcında Tarım ve Orman Bakanlığınca ayrıca avlanma pul bedeli adı altında ikinci bir mükellefiyeti de yerine getirmektedir. Özellikle vize harcı bedeli avcılık belgesi alınırken ödenen ve her yıl tekrarlanmayan bir vergi iken 1999 yılında Gölcükte yaşanan, ağır can kayıpları ve yıkıma neden olan depremin ardından, her yıl alınmaya başlanmış ve günümüzde ödenmesi güç bir boyuta ulaşmıştır.

Bir bireyin avcı olabilmesi için vergi borcu, adli sicil kaydı olmaması ve sağlık durumunun yerinde olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile Avcı, bu ülkede vatandaşlık görevini en iyi yerine getiren bireylerden olarak tanımlanabilir. Ülkemizdeki bu yükümlülüklerini yerine getiren avcı sayısı 160 000’nin üzerindedir.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında; gelecek yıl birçok avcımızın avcılık belgelerini iptal ederek, yasadışı avlanmaya başlayabileceği, bu durumunun gerek av ve yaban hayatımız üzerinde olumsuz etkileri yanında, temiz bir birey olan avcılarımızı suçlu durumuna düşürebileceği, ayrıca kolluk güçlerimizle istenmeyen durumların yaşanabileceğin aşikârdır. Dolayısıyla bahse konu olan bu vize harçlarının gelecek vergi döneminde kaldırılması ya da her yıl belirlenen asgari ücretin % 0.1 oranında tahsili konusunda gereğini yüksek makamlarınıza arz ederiz (15/01/2024).

Avcılık ve Yaban Av Hayatı Koruma Konfederasyonu

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Senih YAZGAN

İletişim: AYHAK Merkez Ofisi,

Hüseyin Gazi Mahallesi, Mamak Çarşı İçi Caddesi

NO:10/3 MAMAK/ANKARA

Tel: 0 312 319 60 02

Mobil: 0 532 266 97 81

Previous post Bu yıl arılar da kış uykusuna yatamadı: “20 yıldır bu işi yapıyorum, ilk defa görüyorum”
Next post Şarkışla’da 15 adet Anadolu yaban keçisi sürüsü havadan görüntülendi