TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU TRAP-SKEET BAHAR KUPASI GENELGESİ

2023 SEZONU TRAP – SKEET BAHAR KUPASI YARIŞMALARI GENELGESİ

Federasyonumuzun 2023 yılı Faaliyet Programında yer alan Trap-Skeet Bahar Kupası yarışmaları 17-19 Mart 2023 tarihleri arasında genelgede belirtilen illerde yapılacak olup, online başvuru formu linki genelge içerisinde yer almaktadır.

Yarışma genelgesine ulaşmak için TIKLAYINIZ


Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığının 2023 yılı faaliyet programında yer alan Trap, Skeet
Bahar Kupası yarışmaları aşağıdaki yer ve tarihlerde gerçekleştirilecektir;
Yarışmanın Adı Yeri Tarihi
Trap Bahar Kupası Mersin 17-19 Mart 2023 Online Başvuru Formu
Skeet Bahar Kupası Konya 17-19 Mart 2023 Online Başvuru Formu
Kulüp akreditasyonunu yaptırmamış olan kulüplerin sporcuları yarışmalara katılamayacaklardır.
Çevrimiçi Katılım Formu 08.03.2023 saat 16:00’da kapanacak, resmi web sitemizde yayınlanacak olan
başvurusu listesinde görünmeyenler için 3 günlük düzeltme süresi verilecektir. 3 gün sonra resmi web
sitemizde yayınlanacak kesin katılım listesinden sonra herhangi bir düzeltme veya katılım talebi dilekçesi
kabul edilmeyecektir.
Yarışmalarından birine başvuru yaptığı halde, mazeret belirtmeksizin ve/veya bilgi vermeksizin yarışmaya
katılmayan, yarışma devam ederken hakem ve jüri üyelerine bilgi vermeksizin yarışmayı terk eden sporculara
300 TL idari para cezası uygulanacaktır. İdari para cezası ödenmediği taktirde sezon içerisindeki tüm
yarışmalardan men cezası uygulanacaktır. Makul süre içerisinde bildirim yapan sporcular, herhangi bir
mağduriyete sebep olmuyorlar ise teknik kurul veya yönetim kurulu ceza uygulamama yetkisini kullanabilir.
Yarışmalar büyük erkekler, genç erkekler, büyük kadınlar, genç kadınlar, yıldız erkekler, yıldız kadınlar
ve veteranlar kategorilerinde yapılacaktır. Ulusal Lig Türkiye Sıralaması listelerinde ismi yer alan
sporcular yarışmalara katılabilirler. Sporcuların tüm bilgilerini içeren katılım formlarının, il temsilcileri
kanalıyla resmi idman günü yarışma sekretaryasına ulaştırılması yeterlidir. Federasyonumuzun resmi
web sitesinin ‘ Dokümanlar’ bölümünden indirilerek doldurulacak olan Trap-Skeet Yarışma Katılım
Formu’nun Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine onaylatılarak yarışma toplantısında tertip kuruluna teslim
edilmesi zorunludur.
‘’Yarışmalarda en az 3 il takımının katıldığı kategorilerde takım tasnifi yapılacaktır. Takım tasnifi yapılan
kategorilerde ilk 3 dereceye giren takımlara kupa, ferdi tasniflerde ilk 3 dereceye giren sporculara
madalya verilecektir.3 il takımı katılımından az olan takım kategorilerinde ve 3 sporcudan az katılım
olan ferdi kategorilerde başarı belgesi verilecektir. Klüpler veya İl Müdürlüğü her branş ve kategoride 3
sporcudan oluşan bir takımla temsil edilebilir. Takımlar aynı klübe mensup 3 sporcudan ve il
müdürlüklerini temsilen aynı ilin ferdi lisansına sahip 3 sporcudan oluşur.’’
Ödül almaya çıkan sporcular eşofman – spor ayakkabı veya atış kıyafeti ile kürsüye çıkacaklardır.
Trap-Skeet branşlarında yeni genç sporcular kazanmak amacıyla 2017 sezonunda uygulanmasına
başlanan GENÇ SPORCU TEŞVİK PROGRAMI uygulamasına devam edilecektir. Yarışmalarda 12-15 yaş
aralığındaki sporcuları kapsayan yıldızlar kategorisi açılacak ve başlangıç aşamasındaki sporcuların bu
ayrı kategori altında yarışmaları sağlanacaktır. Yıldızlar kategorisinde kadınlar ve erkekler 125 plak
üzerinden yarışacak, final serisi atılmayacaktır. Diğer tüm kategorilerde final serisi atılacaktır.
Kategorilerde yaş hesaplanmasında, 31 Aralık tarihi esas alınacaktır.
Büyükler : 2002 ve daha büyük doğumlular,
Gençler : 2003-2004-2005-2006-2007 doğumlular,
Yıldızlar : 2008-2009-2010 doğumlular,
TRAP BRANŞINDA ULUSAL LİGDEN DÜŞME KURALI AFET BÖLGESİNDEKİ 11 İLİN (KahramanmaraşKilis-Gaziantep-Adana-Osmaniye-Şanlıurfa-Hatay-Adıyaman-Malatya-Elazığ-Diyarbakır)
SPORCULARINA UYGULANMAYACAKTIR.
Güncel Türkiye Sıralaması listelerine göre büyük erkeklerde ilk 18, diğer kategorilerde ilk 6 sıradaki
sporcular yarışmalarda aynı serilere yazılacaktır. Yarışmalarda bu serilere özel bir sıralama, zamanlama,
uygulama yapılmayacaktır. Diğer serilerle karışık ve rastsal olarak sıralanacaklardır.
Her bir seride aynı kategori sporcuları yer alacaktır. Serilerde farklı kategorilerden sporcular (kadınerkek- genç-büyük-veteran) karıştırılmayacaktır. Serilerde boşluk kalması veya açıkta sporcu kalması
durumunda, mümkün olduğunca yaş ve cinsiyet yakınlığı gözetilerek kategori birleştirmesi yapılacaktır.
Tasnif dışı katılım talepleri; ancak ISSF yarışma kuralları çerçevesinde, eksik serileri tamamlamak
amacıyla tertip kurulunca kura ile belirlenecektir.
Resmi idman serileri ile ilgili Teknik Kurul düzenlemesi uyarınca; sporcuların bekleme sürelerini
uzatmamak adına yeni gelen grupların araya sokulması uygulamasına son verilmiştir. Kayıt yaptıran her
gruba 1. ve 2. serilerinin yeri ve sırası tespit edilmiş olarak bir seri numarası verilecektir.
Bu seri numaralarına göre atış yeri ve sırasının yer aldığı tablo askıda ilan edilecektir. Tabloyu ve
poligonlardaki “atılan seri-atılacak seri” levhalarını takip ederek serilerini atacak sporcular ilk
serilerinden sonra bir veya iki seri bekleme yapıp bir sonraki poligonda 2. serilerini atacaklar ve resmi
idmanlarını tamamlayacaklardır.
Skeet sporcularının dipçik seviye bandı kontrollerini ve ISSF sponsorluk/reklam kurallarına uygunluğu
da kapsayacak şekilde tüm sporcuların tam teçhizat kontrolü yapılacaktır. Ayrıca yarışma sırasında rast
gele malzeme ve teçhizat kontrolü de yapılabilir. Yarışmalara spor kıyafeti ile katılmak mecburidir. Spor
kıyafeti olmayan sporcular antrenman ve yarışmaya alınmayacaktır. (Kot pantolon, kamuflaj, uygun
olmayan ayakkabı v.b.)
Hava şartlarındaki değişiklikler nedeniyle plakların nizami uçuş yörüngesinden kalıcı olarak çıkması
durumunda, sporculardan bir kısmına avantaj sağlamayacak şekilde, tüm sporcular 1. serilerini
tamamladıktan sonra veya tüm sporcular 2. serilerini tamamladıktan sonra, jüri kararıyla makine
ayarları yenilenebilecektir.
Sıralama ve final serileri sırasında, atış devam eden bir poligonda ve bu poligonun her iki yanındaki
poligonlarda plak yüklemesi yapılmayacaktır. Plak yüklemeleri tek seferde tüm poligonlara yapılacak
şekilde önceden planlanacaktır. Müsabaka esnasında poligonlara Jüri, Hakem ve Görevli Personel harici
girilmesi yasaktır. Yarışma süresince av köpekleri ve diğer evcil hayvanların tesis içerisinde serbest
şekilde gezdirilmesi yasaklanmıştır.
Sicil Lisans yönetmeliği gereği lisansların; 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğünden alınmış olması gerekir.
Yarışmalar Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu (ISSF) kuralları ile Atıcılık ve Avcılık Federasyonu
yarışma talimatı esasları dahilinde yapılacaktır. Yarışmada teknik neticelere 200,00-TL ücret ödeyerek
itiraz edilecektir. İtirazın haklı görülmesi halinde ödenen ücret ilgiliye iade edilecektir. Aksi halde
Federasyona irat olarak kayıt edilecektir.
ÖDEMELER: Yarışmada büyükler, veteranlar, gençler ve yıldızlar kategorilerinde dereceye giren ilk 4
sporcuya harcırah ödenecektir. Ayrıca 1 – 15 sporcu ile katılan illerin 1 antrenörüne, 16 – 30 sporcu ile
katılan illerin 2 antrenörüne, 31 ve daha fazla sporcu ile katılan illerin 3 antrenörüne ödeme
yapılacaktır. Katılım listelerinde sporcu olarak yer alanlar antrenör olarak görev alamazlar ve resmi
antrenman ve yarışma süresince müsabaka mahallinde bulunmayan Antrenörlere harcırah ödenmez.
Dereceye giremeyen sporcuların ve idarecilerin yolluk ve yevmiyeleri il müdürlüklerince veya kendi
imkânlarınca karşılanacaktır. Müsabakaya KAFİLE BAŞKANI veya İDARECİ olarak katılanlara herhangi bir
ücret ödenmeyecektir. Ödemeler merkezden yapılacak olup, müsabakaya katılan Hakem, Antrenör ve
Sporcuların yanlarında kendilerine ait Banka IBAN numaralarını bulundurmaları, harcırah almaya hak
kazanan sporcuların imzalarını atmaları ve IBAN bildirmek üzere federasyon mutemedine başvurmaları
gerekmektedir.
Müsabaka Tertip Kurulu, Atıcılık Federasyonu Müsabaka Yönetmeliğine göre kurulur.
Genelgede yer almayan hususlarda karar verme yetkisi Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonuna aittir.


YARIŞMA PROGRAMLARI
YARIŞMANIN ADI TRAP BAHAR KUPASI
YARIŞMANIN YERİ MERSİN
YARIŞMANIN TARİHİ 17-19 MART 2023
TARİH GÜN İÇİ FAALİYET SAAT
17/03/2023
RESMİ ANTRENMAN
TEKNİK TOPLANTI – SERİ LİSTELERİNİN AÇIKLANMASI 09.00 – 16.00
18/03/2023 SIRALAMA SERİLERİ – ERKEKLER/BAYANLAR 75 ATIŞ 09.00
19/03/2023
SIRALAMA SERİLERİ – ERKEKLER/BAYANLAR 50 ATIŞ
FİNALLER – ÖDÜL TÖRENİ – KAPANIŞ
09.00
YARIŞMANIN ADI SKEET BAHAR KUPASI
YARIŞMANIN YERİ KONYA
YARIŞMANIN TARİHİ 17-19 MART 2023
TARİH GÜN İÇİ FAALİYET SAAT
17/03/2023
RESMİ ANTRENMAN
TEKNİK TOPLANTI – SERİ LİSTELERİNİN AÇIKLANMASI 09.00 – 16.00
18/03/2023 SIRALAMA SERİLERİ – ERKEKLER/BAYANLAR 75 ATIŞ 09.00
19/03/2023
SIRALAMA SERİLERİ – ERKEKLER/BAYANLAR 50 ATIŞ
FİNALLER – ÖDÜL TÖRENİ – KAPANIŞ
09.00

About Post Author

Previous post ‘SIĞIRCIK DANSI’ YIRTICILARDAN KORUNMAK İÇİN YAPILIYORMUŞ
Next post Yeni nesil av teskeresi ve silah ruhsatlarının yenileme işleri uzatıldı