2023-2024 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU (MAK) TOPLANTISI YAPILDI

2023-2024 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Toplantısı (15 Haziran 2023) Gündemi

2023-2024 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) Genel Müdürümüz Kadir Çokçetin katılımıyla 15 Haziran’da toplandı. MAK toplantısına 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşlarını ve avcı kuruluşlarını temsil etmek üzere 25 üye katıldı.

Ülkemiz av ve yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilirliğini göz önünde tutarak bu çerçevede kararlar alan MAK, ülke genelinde 2023-2024 av döneminde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esasları belirleyen bir komisyondur. Komisyon toplantısında;

-Avlanma süreleri, avcı başına günlük avlanacak av hayvanı limitini, yasaklanan devlet ve genel avlaklar, türler ve avlanma günleri,

-İl genelinde yasaklanan türler,

-Av hayvanlarından koruma altına alınacaklar ile avına izin verilenleri,

-Avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları,

-Yasaklanan avlanma usulleri,

Yaban domuzu sürek avı esasları ile mücadele maksatlı avlanmalar,

-Avlanmada kullanılması yasaklanan araç ve gereçler ile diğer kısıtlama ve düzenlemeler görüşülerek karara bağlandı.

MAK toplantı kararları, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecektir.

2023-2024 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Toplantısı

2023-2024 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU TOPLANTISI (15 HAZİRAN 2023) GÜNDEMİ


AÇILIŞ KONUŞMALARI

SUNUMLAR

TASLAK METNİN GÖRÜŞE AÇILMASI.

1- Tanımlar ve kısaltmalar,

2- Avlanma süreleri, limitleri, yasaklanan avlaklar ve sahalar, türler ile avlanma günlerinin belirlenmesi,

3- İl genelinde avlanmasının yasaklanması teklif edilen av hayvanlarının belirlenmesi, il av komisyonlarının tekliflerinin değerlendirilmesi,

4- Avlanma limitlerinin belirlenmesi,

5- Koruma altına alınacak av hayvanlarının belirlenmesi,

6- Merkez av komisyonunca avlanmasına izin verilecek av hayvanlarının belirlenmesi, il av komisyonlarının tekliflerinin değerlendirilmesi,

7- Avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile avlanma esaslarının belirlenmesi,

8- Yasaklanan avlanma usullerinin belirlenmesi,

9- Yaban domuzu sürek avı esaslarının belirlenmesi,

10- Mücadele maksatlı yaban domuzu sürek avı esas ve usullerinin belirlenmesi,

11- Avlanmada kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerin satılması ve bulundurulması

12- Avlanan av hayvanlarının taşınması ve etlerinin değerlendirilmesi ile tüfeklerin taşınması,

13- Bağ ve bahçeleriyle ürünlerini, sürülerini, kendilerini korumak durumunda olanların avlanma amacı dışında silahlarını taşıma ve köpek bulundurma esaslarının belirlenmesi,

14- Eğitilmiş hayvanlarla ve ok-yayla avlanma esaslarının belirlenmesi,

15- Diğer kısıtlamalar ve düzenlemeler,

16- Karara aykırı fiillerin cezalandırılması,

17- Kararın ilamı, basımı ve dağıtımı,

18- Yürürlük maddesi,

Ülke genelinde 2023-2024 av döneminde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esasları belirleyen MAK toplantısında; alınan kararlarBu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 2023-2024-av-donemi-1-768x1024.jpeg

Ülke genelinde 2023-2024 av döneminde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esasları belirleyen MAK toplantısında;

-Avlanma süreleri, avcı başına günlük avlanacak av hayvanı limitini, yasaklanan devlet ve genel avlaklar, türler ve avlanma günleri,

-İl genelinde yasaklanan türler,

-Av hayvanlarından koruma altına alınacaklar ile avına izin verilenleri,

-Avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları,

-Yasaklanan avlanma usulleri,

Yaban domuzu sürek avı esasları ile mücadele maksatlı avlanmalar,

-Avlanmada kullanılması yasaklanan araç ve gereçler,

-Diğer kısıtlama ve düzenlemeler görüşülerek karara bağlandı.

Ülkemiz av ve yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilirliği göz önünde tutularak alınan MAK kararları Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecektir.

Değişiklikler

26 ağustos açılış
Tahtalı 6
Domuz 3 oldu
Onun haricinde av günleri aynıBu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 2023-2024-av-donemi-1-768x1024.jpegBu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 2023-2024-av-donemi-2-768x1024.jpeg
merkez av komisyonu
Previous post Gürsel Çataltepe Sivas Zara’daki av evine Kamil Üçbaş anısına yaptığı eser – 2023
Next post Peçeli baykuş ailesi 2 ebeveyn 4 yavru samanlıkta objektife takıldı