NESLİ TEHLİKE ALTINDAKİ TÜRLERİN KORUNMASI İÇİN TOPLANTI YAPILDI

​Avrupa Birliği katılım öncesi mali fonlarından desteklenen “Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’nin Nesli Tehlike Altında Türleri İçin Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi” kapsamında Mardin’de bir toplantı düzenlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin

Avrupa Birliği katılım öncesi mali fonlarından desteklenen “Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’nin Nesli Tehlike Altında Türleri İçin Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi” kapsamında Mardin’de bir toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Tuğrul Şahin, Seyit Ali Kurtuluş, Daire Başkanları ve Bakanlığı 15 Bölge Müdürü katılım sağladı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Genel Müdür Çokçetin, Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen bu projenin Avrupa Birliği ve Ülkemiz tarafından ortak finanse edildiğini söyledi.

Genel Müdür Çokçetin projenin hedefleri arasında; tür koruma konusundaki mevcut çalışmaların artırılması yoluyla Türkiye’nin Tür Koruma Stratejisinin hazırlanması, AB ülkelerindeki iyi uygulamaların incelenmesi yoluyla eylem planı hazırlanması gereken nesli tehlike altındaki türler için önceliklendirme rehberinin oluşturulması, seçilen pilot türler için model eylem planları hazırlanmasının yer aldığını vurguladı.

Geçmişten günümüze bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de birçok bitki ve hayvan türünün yok olduğuna değinen Genel Müdür Çokçetin, “Genel Müdürlükçe ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı amacıyla birçok çalışma yürütüldüğünü” kaydetti.

Tür koruma çalışmalarında eylem planları yapılarak türlerin beşer yıllık sürelerle izlendiğini söyleyen Genel Müdür Çokçetin, bu çalışmalarla Türkiye’nin tür koruma stratejisini hazırlayarak çalışmaların daha sistemli hale geleceğini” ifade etti.

Üç gün süren toplantıda biyolojik çeşitlilik, korunan alanların ilanı ve yönetimi, kırmızı listeler, yeşil listeler, biyolojik çeşitlilik izleme ve tür eylem planları konularında eğitimler düzenlendi.  Kaynak Dkmp

Previous post 2023 Komedi Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı Ödülleri
Next post Domuz avında arkadaşını öldüren kişi tutuklandı