MANİSA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AV KILAVUZLUĞU SEMİNER DUYURUSU

Read Time:3 Minute, 8 Second

T.C
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – MANİSA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AV KILAVUZLUĞU SEMİNER DUYURUSU

“Av Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma ve Görevleriyle İlgili Talimat” gereğince;
Tarım ve Orman Bakanlığı – 4. Bölge Müdürlüğü – Manisa Şube Müdürlüğü’nce “Av
Kılavuzluğu Semineri” yapılacaktır.Image credit: avdogadergisi https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP/Duyuru/497/Manisa-Il-Sube-Mudurlugu-Av-Kilavuzlugu-Seminer-Duyurusu


A) Seminerin Yapılacağı Yer: Manisa Tarım ve Orman 4. Bölge Müdürlüğü Toplantı
Salonu
B) Seminerin Yapılacağı Tarih ve Saat: 14.09.2022-15.09.2022 tarihlerinde, Saat:
09.00–17.00
C) Seminere Başvurusunun Yapılacağı Yer:
Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü – Manisa Şube Müdürlüğü Tevfikiye
Mahallesi 3808 Sokak No:2 Yunusemre / MANİSA Telefon:0236 237 10 61
Başvurular en geç 09.09.2022 tarihi Cuma günü saat: 17.00’e kadar yapılabilecektir.
(Başvuru elden veya taahhütlü posta yolu ile yapılabilecektir.)
D) Av Kılavuzluğu Seminerine Başvuru Şartları:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) En az okur-yazar olmak,
ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya
aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan
fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya
kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma
suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Kamuda daimi memur veya işçi statüsünde çalışıyor olmamak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul ve
görme engelli olmamak,
E) Av Kılavuzluğu Semineri İçin Şube Müdürlüğüne Başvuracak Adaylardan
İstenen Belgeler:
a) Başvuru formu (Ek-1), ve bu formda yazılı olan belgelerle birlikte yapılır.
b) T.C Kimlik No, Adı Soyadı, Baba Adı, Ana Adı, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi
bölümlerinin doldurulması.
c) Adli sicil beyanı bölümünün doldurulması. (“Örnek: Adli sicil kaydım yoktur / vardır
veya arşiv kaydım vardır”)

d) İkamet adresi bölümünün doldurulması.
e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile görme engeli
olmadığına dair rapor,
f) Üç (3) adet vesikalık fotoğraf,
g) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin örneği,
h) Yabancı dil düzeyini gösterir belge. (Verilmesi zorunlu olmayan belge)
Sertifika programında; av turizmi ve mevzuat, Kara Avcılığı Kanunu, Merkez Av
Komisyonu Kararı, Av Turizmi Yönetmeliği, av yılı av turizmi uygulaması, av turizminde
düzenlenmesi zorunu belgeler, uluslararası sözleşmeler; yaban hayatı, yaban ve av
hayvanları bilgisi; ekoloji bilgisi; takip, bulma ve belirleme; harita bilgisi; trofenin
çıkartılması ve ölçümü; iletişim; ilk yardım; silah, ekipman ve teçhizat ile optik aletler
bilgisi; av kılavuzunun görev, sorumluluk ve yetkileri konuları ile sınavı içerir Ek-2’deki
seminer programı uygulanır.
Av kılavuzluğu sertifika programının katılımcıları, ikameti gözetilmeksizin ülke
genelinde yapılan istedikleri programlara katılabilir. Av kılavuzluğu sertifika
programında katılımcı sayısında sınırlaması yoktur.
Başvuruları uygun görülen katılımcılardan öncelik, yöre halkı ile avcı kuruluşu
üyeleridir. Daha sonra sırasıyla; av organizasyonunda görev almış ya da günlük
avlanma ve ödeme taahhütnamesinde imzası bulunanlara, köy tüzel kişiliği temsilcisi
olarak görev yapanlara, avcılık belgesi sahibi olanlara, yabancı dil bilgisi düzeyini
olumlu olarak belgeleyenlere, avcı eğitim kurs bitirme belgesi olanlara tanınır.
Seminer süresi 2 gün olup tam zamanlı katılım esastır.
Sınav soru ve süresinin belirlenmesi, sınavın yapılması ve değerlendirilmesi Şube
Müdürlüğünce oluşturulan sınav komisyonunca yapılacaktır. Sınav, test usulüyle
seminer programı sonunda yapılır ve geçer not 100 üzerinden 70’tir.
Arazi deneyimi, alanı tanıma, yönlendirme yeteneği olanlara; günlük avlanma raporu
ve ödeme taahhütnamesine en az 3 kez imza atanlara, av organizasyonuna en az 3
kez katıldığını kanıtlayanlara en fazla 20 puan, alınan puana göre eklenir. Seminer
sonunda başarılı olanlara, av kılavuzluğu sertifikası Şube Müdürlüğünce verilir.
Seminer sonunda, başarı sırasına göre ilk 40 (kırk) kişi asil av kılavuzu olarak
belirlenecektir. Geriye kalan adaylar ise başarı puan sırasına göre yedek olarak
sıralanacaktır.
Av Kılavuzluğu sertifikası sahibine talepleri halinde av kılavuzu kimlik kartı Şube
Müdürlüğünce verilir. Av kılavuzluğu sertifika sahibinin av kılavuzu olarak görev
yapabilmesi için, av kılavuzu kimlik kartı alması zorunludur.
Seminere katılım ücretsizdir. Seminer katılımcıları yol, yemek ve konaklama vb.
giderlerini kendileri karşılayacaktır.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About Post Author

Previous post ABD’ye yılda 100 bin tüfek satan Türk şirketi, iki fabrika temeli atacak         
Next post Silivri’de yüzlerce leylek öldü…