HAYVANLAR İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜŞÜMÜN KAPISINI ARALAYABİLİRİZ

Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Kafessiz Türkiye, Etkili Hayvan
Hakları Savunuculuğu üzerine eğitim etkinliği düzenledi.


Kafessiz Türkiye’nin düzenlediği Daha İyi Bir Dünya Mümkün: Etkili Hayvan Hakları Savunuculuğu
eğitimi 15 Ekim Cumartesi günü Beyoğlu’nda bulunan Postane’de gerçekleştirildi.
Yoğun katılım gösterilen etkinlikte “Endüstriyel Hayvancılık Nasıl Milyarlarca Hayvana Eziyet
Ediyor?”, “Neden Hayvanların Hakları Vardır? Etik Argümanlar”, “Değişim için Efektif Yaklaşımlar:
Kurumsal Kampanyalar” başlıkları mercek altına alındı.
ENDÜSTRİYEL HAYVANCILIK NASIL MİLYARLARCA HAYVANA EZİYET EDİYOR?
Sunumunda “Endüstriyel hayvancılığın görünmeyen yüzünün gerçek bedeli nedir? Bu sistemin
hayvanlara nasıl bir refah düzeyi vaat ediyor? Hayvanların hakları endüstride kime emanet?” gibi
sorulara yanıt veren Dr. Engin Arıkan, “Endüstriyel hayvancılık yüzlerce değil, binlerce değil,
milyonlarca değil, “milyarlarca” hayvanı akıl almaz eziyetler içinde yetiştiriyor. Dünya üzerindeki en
büyük acı odakları endüstriyel çiftlikler” açıklamasında bulundu.
Kafessiz Türkiye Gönüllü Koordinatörü Nazlı Elvan Gökgöz ise gönüllülüğün kampanyaya etkilerinden
bahsederek şu çağrıda bulundu:
“Bugüne kadar onlarca şirketten taahhüt almayı başardık. Bunu tek başımıza, 12 kişilik ekibimizle
başarmadık; bunu kocaman gönüllü ailemizin destekleriyle başardık. Hep birlikte masum canların sesi
olduk. Sizlerin de gönüllü desteğiyle Türkiye’nin en büyük şirketlerini reforma ikna etmeye devam
edebiliriz ve bu güzel hayvanların hayatında anlamlı bir fark yaratabiliriz.”
NEDEN HAYVANLARIN HAKLARI VARDIR?
Hayvanların neden hakları olması gerektiğini etik argümanlar çerçevesinde açıklayan Arıkan şöyle
konuştu:
“Hayvanlar da adaletin, etiğin, ahlakın kapsamında değerlendirilmesi gereken bir grup. Onlar da tıpkı
insanlar gibi acı çekiyor ve çektikleri acı kayda değer. Onlar da tıpkı insanlar gibi belli bir kişiliğe sahip
ve kendi yaşamlarının özneleriler. İnsanlar ne yazık ki uzun süredir hayvanları etik değerlendirmenin
dışına itti ama aslında bu tutum, genel olarak kabul ettiğimiz temel etik ilkeler ile çelişkili.”
DEĞİŞİM İÇİN EFEKTİF YAKLAŞIMLAR: KURUMSAL KAMPANYALAR
Etkinliğin son oturumunda dünyada en acil olarak çözülmesi gereken sorunları çözmek için etkili
yöntemlerin nasıl seçebileceğini derinlemesine anlatan Kafessiz Türkiye Kampanya Direktörü Emre

Kaplan, “Hayat kurtarmak için bir yangın çıkmasını beklemeye gerek yok. Dünya sürekli bir yangın
yeri. İyi haberse bizim bu yangında pek çok canlıyı kurtaracak gücümüz var” dedi.
Kaplan, “Hayvanların kurtarılmasında kurumsal kampanyalar neden en etkili strateji?” sorusuna ise
şu yanıtı verdi:
“Kurumsal kampanyalar ile şirketlerin tedarik zincirlerinde muazzam büyüklükte değişiklikler
yaratabiliyoruz. Bu strateji, tekil bireylerin tüketimlerini değiştirilmesini talep etmekten çok daha
etkili”
Kaplan sözlerini şöyle sonlandırdı:
“İlk kez şirketler çiftliklerdeki hayvanların da hissedebilen canlılar olduğunu ve menfaatlerinin önemli
olduğunu kabul etmeye başladılar. Bu konuda politika yayınlamak zorunda hissediyorlar. Birlikte
şirketlerden hesap sorarsak, hayvanlar için tarihi bir dönüşümün kapısını aralayabiliriz.”
KAFESSİZ TÜRKİYE HAKKINDA
Kafessiz Türkiye, yumurtası için yetiştirilen tavukların hapsedildiği zalim ve çağdışı kafes
sistemine son verilmesi için Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından yürütülen bir
kampanyadır. 2018’de üç gönüllünün girişimiyle amatör olarak yola çıkan Kafessiz Türkiye,
büyüyüp destek bulmasının ardından, 2020’de Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği’ne
dönüştü. Derneğin çatısı altında profesyonel bir şekilde yürütülmeye devam eden Kafessiz
Türkiye, bugüne kadar yüz binlerce tavuğu etkileyecek kurumsal politika değişikliği
yapılmasını sağladı.

Previous post 2022 Yaban Hayatı Fotoğraf yarışmasından inanılmaz görüntüler
Next post Kerkenez sattı, 23 bin lira ceza aldı