Havalı Silahlar Federasyon Kupası (2023) Yarışma Genelgesi

Read Time:7 Minute, 43 Second

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI 24 – 29 OCAK 2023 / MERSİN-ERDEMLİ YARIŞMA GENELGESİ


“HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI”

Atıcılık yarışmaları 2 4 – 2 9 O c a k 2 0 2 3 tarihleri
arasında MERSİN Erdemli Atıcılık Poligonunda yapılacaktır.


Yarışmalar;

 1. İlgili spor dalında lisanslı, akreditasyonunu yaptırmış olan kulüp sporcusu ve ferdi sporculara
  aşağıda belirtilen şartlarda açık olup, yarışmalar 10 Metre Havalı Tabanca ve 10 Metre Havalı
  Tüfek disiplinlerinde yapılacaktır.
 2. Sporcular programda belirtilen antrenman gününde kendi branş ve kategorileri için ayrılan yer
  ve sürede antrenman yapacak olup, bunun dışındaki talepler hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
 3. Kulüp akreditasyonunu yaptırmamış olan kulüplerin sporcuları yarışmalara
  katılamayacaklardır.
 4. ISSF’ nin 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olan yeni kural değişiklikleri nedeni ile takım
  yarışmalarının ayrıca yapılması gerekmektedir. Ancak, gelen yoğun talepler nedeni ile, ayrıca bir
  takım yarışması yapılana kadar, federasyonumuzun düzenlemiş olduğu yarışmalarda 2022 yılı
  öncesinde uygulanan format bu yarışmadan itibaren uygulanmaya devam edecek olup takım
  yarışmaları için rekor değerlendirmesi ya da tasnifi yapılmayacaktır. Buna göre; bir kategoride
  takım tasnifi yapılabilmesi için en az 4 (dört) takımın başvuru yapmış olması gerekmekte olup, her
  kategoride aynı kulübün 3 sporcusu ya da illerini temsilen aynı ilin 3 ferdi sporcusu takım tasnifi
  için başvuruda bulunabilir. Takım tasnif başvuruları ilgili yarışmanın tertip kurulu toplantısında
  yazılı olarak alınacak olup sonrasında yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. İlk 3
  (üç) dereceyi elde eden takımlara kupa verilecektir.
 5. Ferdi sıralamada dereceye giren sporculara madalya verilecek olup, sporcular ödüllerini bizzat
  kendileri alacaklar, aksi takdirde ödülleri verilmeyecektir.
 6. Final yarışmalarının formatı tümüyle değiştiğinden Final Rekoru tamamen uygulamadan kalkmış
  olup, final sonucuna göre rekor belgesi düzenlenmeyecektir. Havalı Silahlar Sıralama
  Yarışmalarında (Kalifikasyon) atış süresi ve atış sayısı değişmediğinden mevcut rekorlar
  geçerliliğini korumakta olup, rekor kıran sporcuların rekor belgeleri yarışmaların ardından
  yapılacak olan kontrol ve kayıt işlemlerinden sonra Federasyon büroda basılarak ilgililere
  gönderilecektir.
 7. Yarışmalarda Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) ile Türkiye Atıcılık ve Avcılık
  Federasyonu mevzuatı uygulanacaktır.
 8. Kategorilerde yaş hesaplanmasında, 31 Aralık tarihi esas alınacaktır.
  Büyükler : 2002 ve daha büyük doğumlular,
  Gençler : 2003-2004-2005-2006-2007 doğumlular
  Yıldız (A) : 2008-2009-20010 doğumlular,
  Yıldız (B) : 2011-2012-2013 doğumlular.
 9. Yıldız (B) kategorisinde yarışan (tabanca/tüfek) sporcuların bir üst kategoride yarışmalarına izin
  verilmeyecek olup, bu kategoride yarışan sporcularımızın sakatlanmalarının önlenebilmesi ve
  Sayfa
  1
  postür gelişimlerinin korunması maksadıyla kullanılan yaylı sistem atış destek sehpaları, her
  sporcunun eşit şartlarda yarışmasını sağlamak amacıyla Federasyonumuz tarafından yaptırılarak
  bölgelere dağıtımları yapılmıştır. Yarışmalarda, Federasyon tarafından yaptırılmış olan bu yaylı atış
  destek sehpaları kullanılacak, diğer tripod ve benzeri destek sehpaları müsabakalara kabul
  edilmeyecektir.
 10. Atış destek sehpalarında herhangi bir modifikasyona müsaade edilmeyecek olup, yayı
  sabitleyecek her türlü uygulamada sporcu diskalifiye edilecektir.
  Bu kategoride Uluslararası Federasyonun (ISSF) belirlemiş olduğu herhangi bir kural ya da
  standart olmadığından kullanılan atış desteği ve standartları Federasyonumuzun teknik kurulu
  tarafından hazırlanmış olup, yarışmalarda kullanılabilecek olan tüm destek sehpaları bu kapsam
  içerisinde yer almalıdır. Haksız avantaj içerdiğine kanaat getirilen hiçbir destek sehpasının
  kullanımına izin verilmeyecek olup, tüm yarışma yönetimi ve hükmü bulunmayan durumlarda
  yarışma jürilerinin kararı nihai karar olacaktır.
 11. Yıldız A ve Yıldız B kategorilerinde Sporcuların sağlığı düşünülerek sadece 1 (bir) branşta
  müsabakalara katılmalarına müsaade edilecektir. (Tabanca ya da Tüfek)
 12. Yarışmalara katılacak tüm sporcuların nüfus cüzdanlarının ve lisanslarının yanlarında olması
  ve lisanslarının 2023 yılı vizeli olması gerekmektedir.
 13. Yarışma Başvuruları Online Başvuru Formu yoluyla yapılacak olup, faks ya da e-posta ile yapılan
  başvurular kayda alınmayacaktır.
 14. Yarışma için son başvuru tarihi 15 Ocak 2023 olup, 18 Ocak 2022 tarihine kadar Online Başvuru
  Formu web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda açık kalacaktır. Ancak; son başvuru tarihi
  olan 15 Ocak 2023 tarihi mesai bitiminden 18 Ocak 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılacak
  olan başvurular ‘geç başvuru’ statüsünde değerlendirilecek ve bu tarihten sonra yapılacak olan
  hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.
 15. ‘Geç Başvuru’ kapsamında yapılacak olan başvurularda her sporcu için ayrı ayrı olmak üzere
  Federasyonumuzun TR40 0003 2000 0000 0053 5451 41 iban numaralı hesabına 100,00.TL ‘geç
  başvuru ücreti’ ödenecek olup söz konusu ödeme dekontlarının 0 312 311 68 75 numaralı faksa
  ya da belge@taf.gov.tr e-posta adresine 18 Ocak 2023 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi
  halinde yapılan ‘geç başvurular’ kayda alınacaktır. Aksi takdirde başvuru yapılmamış sayılacak ve
  yarışma listelerine dâhil edilmeyecektir.
 16. Yarışma öncesi yapılacak Teknik Toplantıya katılacak idareciler ekte gönderilen katılım formunu
  eksiksiz doldurmuş ve tasdik edilmiş şekilde (onaylı ve imzalı ) sporcu lisansları ile birlikte toplantı
  sırasında tertip komitesine vereceklerdir. Katılım formunun aslını teslim etmeyen il veya
  kulüplerin sporcuları ve antrenörleri yarışmalara alınmayacaktır.
 17. Yarışma listelerinde belirtilmiş olan sporcuların, yarışmaya katılamama durumlarında; katılmama
  nedenlerini içeren dilekçelerini yarışma tertip kuruluna iletmeleri gerekmektedir. Dilekçe
  göndermeyen ya da mazeretleri uygun görülmeyen sporculara 120,00TL. cezai işlem uygulanacak
  olup, bir sonraki yarışma genelgesinden önce söz konusu ücreti yatırmayan sporcular bir sonraki
  yarışmaya alınmayacak, bağlı bulundukları kurumlara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine ve
  kulüplerine Federasyonumuzca uyarı yazısı gönderilecektir.
 18. Yarışma serileri kategorilerdeki sporcu sayıları göz önünde bulundurularak hazırlanacak ve silah
  çakışması v.b. mazeretler nedeni ile seri artırımına gidilmeyecektir.
 19. Yarışma sonuçları görevli hakemler tarafından sonuç panosuna asılarak ilan edilecek ve hiçbir
  surette yarışma sonuç çıktısı verilmeyecektir. Gerekli değerlendirmelerden sonra kesinleşmiş
  tüm sonuçlar federasyonumuzun resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından
  yayımlanacaktır,
 20. Yarışmalarda; itirazlar makbuz karşılığı 600,00-TL ödenerek yapılacaktır. İtirazın haklı olması
  halinde alınan ücret iade edilecek aksi halde Federasyon’a gelir kaydedilecektir.
 21. Yarışma sonuçları 2023 yılı Avrupa Şampiyonası Milli Takım Aday Kadrosunun tespitinde göz
  önüne alınacak olup, Federasyon yönetim kurulunca belirlenecek olan Avrupa Şampiyonasına
  katılacak olan sporcu sayıları göz önünde bulundurularak Puan sıralamasına göre katılım
  Sayfa
  23
  sağlanacaktır.
 22. Yarışma sonuçlarına göre; Büyükler ve Gençler kategorileri sıralamasında ilk 15 (on beş) içerisinde
  yer alan sporcular 2023 Yılı Faaliyet Programının onaylanmasının ardından yapılacak olan 2’nci
  Havalı Silah Yarışmasına katılım sağlayabileceklerdir.
 23. Resmi antrenmanlarda ve yarışmalarda; tüm sporcular Juri/Hakem Komitesi tarafından izlenecek
  ve kurallara hâkim olmadığı ya da tehlikeli silah kullandığı tespit edilen sporcular ISSF kuralları
  gereğince, yarışmalara alınmayacak ya da diskalifiye edilecektir.
  MALİ KONULAR;
 24. 2023 yılı vizesi olmayan hiçbir antrenöre ödeme yapılmayacaktır,
 25. Tertip Kurulu Toplantısına katılmayan antrenörlere toplantı günü için ödeme yapılmayacaktır,
 26. Yarışmalara sporcu olarak katılanlar, yarışma başvuru listelerinde antrenör olarak yer
  alamayacaklardır,
 27. Gençler ve büyüklerde hem tabanca hem tüfek disiplininde yarışmaya katılan sporcular sadece
  harcırah almayı hak ettikleri disiplinin günü kadar harcırah alabilirler,
 28. Tüm kategorilerin final yarışmasında ilk 4 (dört) dereceyi elde eden sporculara harcırah ödemesi
  yapılacaktır (finalsiz yarışmalarda sıralama sonucunda ilk 4),
 29. Harcırah hesaplaması; Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Seyahat Yönergesi kapsamında
  Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alınacak olan kafile listesi, yarışma katılım formu ve yarışma sonuç
  listeleri karşılaştırılarak federasyon yetkililerince yapılacaktır. Bu doğrultuda, ödeme yapılabilmesi için
  bahsi geçen kafile listesi ve yarışma katılım formlarının tertip kurulu toplantısında federasyon
  görevlilerine teslim edilmesi zorunludur. Ayrıca, yarışma sonuçlarına göre yol ve harcırah ücreti almayı
  hak eden antrenör ve sporcuların banka hesap bilgilerini içeren bilgilerini federasyon görevlisine teslim
  etmeleri gerekmektedir,
 30. Müsabakalarda uygulanacak rayiç bedel (yol ücreti) hesaplamasında; kafilenin ya da sporcunun geldiği
  ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden alınmış olan onaylı rayiç bedel listesinin ibraz edilmesi halinde
  geliş yol ücreti bu listeye göre, müsabakadan dönüş yol ücreti ise müsabakanın yapıldığı ilin onaylı rayiç
  bedel listesine göre hesaplanacaktır,
 31. Ödeme yapılabilmesi için kafile ile birlikte seyahat etmeyen sporcular da Gençlik ve Spor İl
  Müdürlüklerine onaylatacakları ‘Yarışma Katılım Formlarını’ tertip kurulu toplantısında federasyon
  görevlisine teslim etmelidir,
 32. İdareci ya da kafile başkanlarına ödeme yapılmayacak olup, dereceye giremeyen sporcular ile
  idarecilerin harcırahları İl Müdürlükleri tarafından ödenebilir.
  AÇIKLAMA
  1.Sporcular yarışmalara ve dereceye girmeleri halinde ödül törenlerine, eşofman veya uygun spor
  kıyafetiyle katılacaklardır.
  Bu katılım şartlarında yer almayan konularda karar verme yetkisi Türkiye Atıcılık ve Avcılık
  Federasyonu veya Tertip Kurulu Başkanlığına aittir.
  Federasyon E-Mail : info@taf.gov.tr
  Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız.
  KATILIM FORMLARI
  1- Havalı Tabanca Yarışma Katılım Formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne onaylatılacak)
  Excell ya da PDF
  2- Havalı Tüfek Yarışma Katılım Formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne onaylatılacak)
  Excell ya da PDF
  TÜRKİYE
  ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU
  HAVALI SİLAHLAR FEDERASYON KUPASI
  24 – 29 OCAK 2023 / MERSİN – ERDEMLİ
  YARIŞMA PROGRAMI
  Serbest Antrenman 09:30 – 12:00
  Ekipman Kontrol (Havalı Tüfek Erkekler) 09.00 – 17.30
  Havalı Tüfek Resmi Antrenman (Erkekler)
  Ekipman Kontrol (Havalı Tüfek Erkekler/Kadınlar) 09.00 – 17.30
  Havalı Tüfek Yarışmaları (Erkekler)
  Havalı Tüfek Finalleri (Erkekler)
  Ödül Töreni
  Havalı Tüfek Resmi Antrenman (Kadınlar)
  Ekipman Kontrol (Havalı Tüfek Kadınlar) 09.00 – 17.30
  Havalı Tüfek Yarışmaları (Kadınlar)
  Havalı Tüfek Finalleri (Kadınlar)
  Ödül Töreni
  Serbest Antrenman 09:30 – 12:00
  Ekipman Kontrol (Havalı Tabanca Erkekler) 09.00 – 17.30
  Havalı Tabanca Resmi Antrenman (Erkekler)
  Ekipman Kontrol (Havalı Tabanca Erkekler/Kadınlar) 09.00 – 17.30
  Havalı Tabanca Yarışmaları (Erkekler)
  Havalı Tabanca Finalleri (Erkekler)
  Ödül Töreni
  Havalı Tabanca Resmi Antrenman (Kadınlar)
  Havalı Tüfek Yarışmaları Tertip Kurulu Toplantısı 12.00
  Havalı Tabanca Yarışmaları Tertip Kurulu Toplantısı 12.00
  Sayfa
  4
  24 Ocak 2023 Salı –
  25 Ocak 2023 Çarşamba –
  26 Ocak 2023 Perşembe –
  27 Ocak 2023 Cuma –
  28 Ocak 2023 Cumartesi –
  Havalı Tabanca Yarışmaları (Kadınlar)
  Havalı Tabanca Finalleri (Kadınlar)
  Ödül Töreni
  AÇIKLAMALAR :
 • Her sporcu kendi serisinde/saatinde ve belirlenmiş olan atış yolunda antrenman yapacaktır.
 • Resmi antrenman, yarışma ve ödül töreni saatlerini de içeren yarışma programı başvuruların
  tamamlanmasından sonra katılımcı sayısına göre belirlenerek web sitemizden yayınlanacaktır,
 • Yarışma saatleri zorunlu nedenlerle değişiklik gösterebilir. Ancak, nihai değişiklikler Yarışma
  Tertip Kurulu Toplantısında ve Tertip Kurulu Kararları ile yapılacaktır. Bu nedenle, Tertip Kurulu
  Toplantısına katılım büyük önem arz etmekte olup, sonrasında yapılacak olan itiraz ya da değişiklik
  talepleri kabul edilmeyecektir.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

About Post Author

Previous post Yaban hayatı için yemleme döneminde 2500 ton yem doğaya bırakıldı
Next post Tekirdağ’da kumruyu avlayan atmaca balıkçıya daldı