Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Toplantısı Yapıldı

Ankara Milletvekili Sayın Nevzat CEYLAN Ülkemiz doğasının korunması için çok önemli olan “Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi” konulu toplantıya katılarak düşüncelerini paylaştı

“Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi”
GCP/TUR/061/GFF
EĞİTİM VE FARKINDALIK OLUŞTURMA FAALİYETLERİ

 1. GİRİŞ
  1.1. Proje Genel Bilgi
  Bozkırlar, Türkiye doğasında en önemli ve en hassas ekosistemlerden biridir. Türkiye’deki
  bozkır ekosistemleri doğal bozkırları, çayırları, tarım alanları ve meraları içermekte ve yaklaşık
  32 milyon hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Bozkır ekosistemleri Doğu, Güneydoğu ve İç
  Anadolu Bölgelerinde yaygın olarak, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde ise yüksek dağ sistemlerinde
  görülmektedir. Türkiye’deki bozkır ekosistemleri, habitat kaybı ve bozulumu, üretim alanlarının
  aşırı kullanımı ve iklim değişikliği tehditleri ile karşı karşıyadır.
  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) Doğa
  Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM) ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
  (BÜGEM), Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi
  Projesi’ni Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile yürütmektedir. Projenin amacı, korunan
  alanlarda etkin yönetim ve bozkır biyolojik çeşitliliğinin korunmasının üretim peyzajlarında
  yaygınlaştırılması ile Türkiye’nin bozkır ekosistemlerinin korunmasını güçlendirmektir.
  Şanlıurfa’da üç proje alanında uygulanan proje üç ana bileşenden oluşmaktadır: 1) Bozkır
  biyolojik çeşitliliğini korumak için korunan alan sisteminin etkinliğinin artırılması, 2) Bozkır
  biyolojik çeşitliliğinin korunmasının üretim peyzajlarında yaygınlaştırılması, 3) Bozkır biyolojik
  çeşitliliğinin geniş peyzajlarda etkin korunması için uygun ortamın oluşturulması.
  Proje ile, eğitim ve farkındalık oluşturma çalışmaları kapsamında pek çok aktivite planlanmış ve
  uygulanmıştır. Eğitim ve farkındalık oluşturma programı 2 farklı hedef gruba ve konuya odaklı
  yapılmıştır.
 2. EĞİTİM VE FARKINDALIK OLUŞTURMA FAALİYETLERİ
 3. Grup, Doğa koruma, korunan alanlar ile ilgili konular ve ilgili paydaşlar
 4. Grup, Otlatma ve hayvancılık ile ilgili konular ve ilgili paydaşlar
 5. Grup, Doğa koruma, korunan alanlar ile ilgili konular ve ilgili paydaşlar
  1.1. Bozkırların korunması ve yönetimi eğitim programı
  1.1.1. Öğretmen ve Öğrencilere yönelik eğitim programları
  1
  a. Okullarda doğa köşesi oluşturulması
  b. Duvar boyama etkinliği
  c. Bozkır eğitim seti
  Proje kapsamında oluşturulacak bozkır eğitim seti, aşağıdakilerden oluşan bir pakettir:
   Bozkır posteri
   Öğrenci etkinlik kitapçığı
   Öğretmen rehberi
  Öğrenci etkinlik kitapçığı: Bu kitapçık çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayan, tarih,
  coğrafya, mutfak, sanat dallarıyla da ilişkilendirilmiş etkinlikleri içermektedir. Etkinlikler 5
  temada ele alınmıştır:
   Bozkır ekosisteminin temel özellikleri
   Jeolojik ve tarihsel bağlantısı
   Biyolojik çeşitliliği
   İnsan etkisi ve iklim değişikliği
   Sürdürülebilirlik ve koruma
  Öğretmen rehberi: Öğretmen rehberi, etkinliklerin nasıl uygulanacağı, arka plan bilgileri,
  tartışma soruları ve ek etkinliklerle ilgili bilgi sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.
  d. Eğitim semineri
  e. Tiyatro etkinlikleri
  f. Şiir ve öykü yarışması
  g. Doğa oyunları ve uçurtma şenliği
  Bölgede bozkırın değeri ve öneminin tanıtılması için ilkbaharda bir günlük doğa oyunları ve
  uçurtma festivali düzenlenecektir. Bu şenlikte oynanacak oyunlarla çocukların bozkır okur yazarı
  olarak yetişmeleri desteklenecektir. Bu oyunların hazırlanmasında ve organizasyonunda DKM ve
  ODTÜ işbirliğinde eğitimleri verilen doğa rehberlerinden destek alınacaktır.
  1.1.2. Gazeteciler
  Proje kapsamında gazetecilere yönelik bir eğitim programı hazırlanmıştır. Eğitim programı,
  seçilecek alanlarda saha ziyareti ve yaban hayatı gözleminden oluşmuştur. 12’şer kişilik 2 grup
  gazeteci için program yapılmış ve uygulanmıştır.
  2
  1.1.3. Korunan alanların yönetiminden sorumlu uzmanlar ve karar vericilere yönelik study
  tur programları
  Korunan alanların yönetiminden sorumlu uzmanlara ve karar vericilere yönelik Türkiye dışında
  2 farklı yer ve zamanda çalışma gezileri yapılmıştır.
  1.2. Korunan alanların yönetiminden sorumlu uzmanlar ve karar vericilere yönelik sertifika
  eğitim programları
  Korunan alanalrın belirlenemsi, planlanması ev izleme konuları da dahil olmak üzere 100
  bakanlık personeline üö farklı zaman ve temada Sertifika Eğitim Programları düzenlenmiştir.
  Basılı ve Görsel Materyaller:
  Bu etkinlikler kapsamında proje faaliyetlerinin tanıtıldığı, bozkırların korunmasına yönelik
  farkındalık artırıcı bilgiler içeren ve aşağıda belirtilen basılı ve görsel materyaller
  hazırlanacaktır:
 6. Broşürler (6 farklı broşür)
 7. Kitapçıklar (5 farklı kitapçık)
 8. Doğa eğitimi öğretmen rehber kitabı ve 4 Doğa eğitimi aktivite kitabı (4 farklı
  kitapçık)
 9. Posterler (5 farklı poster)
 10. Haritalar (5 farklı poster)
 11. Köy rehber kitapları (3 farklı kitap)
 12. Belgesel film (4 mevsim, 15 dakika)
 13. Tematik kısa film (4 farklı konuda, 3-5 dakika)
 14. Kamu spotu (2 farklı konuda – 40 saniye)
 15. Grup, Otlatma ve hayvancılık ile ilgili konular ve ilgili paydaşlar
  Bu program kapsamında;
 • Basılı ve görsel materyalleirn gelişrtirilmesi (Bir Eğitim El Kitabı ve Kaynak
  materyaller-Yetiştiriciler için tanıtım materyalleri, toplumsal bilgilendirme
  materyalleri)
 • Teknik personel ve yetiştiriciler için kapasite geliştirme ve bilinçlendirme
  faaliyetlerini içeren Eğitim programı ve uygulanması,
 • Tanıtım materyalleri
  2.1. Basılı ve görsel materyaller
 • Eğiticileri için el kitabı
  3
 • Kaynak materyaller
  Bozkır Meralarının Yaygın Bitki Türleri
  Bozkırların yenilebilir Bitkiler ve Kültür Bitkilerinin Yabani Akrabaları
  Bozkır Kullanıcıları için Rehber Kitap
  Bozkır Meralarında Koyun keçi Yetiştiriciliği
  Küçükbaş Hayvan hastalıkları
 • Poster ve broşürler (5 set broşür ve 5 set poster)
  2.2.Teknik personel ve yetiştiriciler için kapasite geliştirme ve bilinçlendirme
  faaliyetlerini içeren Eğitim programı ve uygulanması,
 • Otlatma Planlaması ve Yönetimi konusunda 50 bakanlık personeli için sertifika
  eğitim programı
  2.3.Tanıtım materyalleri
  Sırt Çantası, Bez Çanta, Yağmurluk, Suluk/Seyahat Kupası /Şişe Termos, Şapkalar Tişör Duvar
  saati
  Kalemli not defteri
  2.4.Yurt dışı study tur programı
  12 bakanlık çalışanı için yurt dışı çalışma programı
  2.5.Çobanlar ve sürü sahipleri için yerinde eğitim ve farklı uygulama örneklerinin
  gösterilmesi programı
 • Proje sahalarındaki hayvancılık ile uğraşanlar, çobanlar ve sürü sahipleri için 3
  proje alanında eğitim
 • Proje sahalarındaki hayvancılık ile uğraşanlar, çobanlar ve sürü sahipleri için
  Kars/Ardahan değişim programı
 • Proje sahalarındaki hayvancılık ile uğraşanlar, çobanlar ve sürü sahipleri için
  Erzurum değişim programı

About Post Author

Previous post Bozkurtlar, Avrasya kunduzu, bizon ve gri foklar… Tedbirler vahşi doğayı hayata döndürdü
Next post Isparta’da Yaban Domuzları üreticilerin başına bela oldu