Av ve yaban hayvanlarının üretimi ve yetiştiriciliğini düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı

Av ve yaban hayvanlarının üretimi, yetiştiriciliği ile doğadan avlanan, yakalanan hayvanlar ve bunlardan elde edilen ürünlerin ticaretine ilişkin usul ve esasları kapsayan yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Av ve yaban hayvanlarının üretimi ve yetiştiriciliğini düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ev ve süs hayvanı, “iş gücünden ve veriminden yararlanılmadan ev ve iş yerlerinde, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen kedi, köpek, kuş, balık, sürüngenler, kemirgenler ve tanım özelliklerine uyan tüm hayvanları” şeklinde tanımlandı.

Üretim izninin iptal edilmesine neden olacak durumlar arasına “3 yıl üst üste üretim faaliyetinde bulunulmaması” eklendi.

Hobi olarak av ve yaban hayvanlarının barındırılması ve başvurusu, yürürlükte olan mevzuata ve taraf olunan uluslararası sözleşmelere uygun olmak ve bunların ticaretini yapmamak ve üzerinden direkt vergiye tabi bir kazanç elde etmemek kaydıyla, saldırgan, zararlı ve zehirli türler hariç memelilerden, yırtıcı kuşlardan, sürüngenlerden, yavrular dahil on, kanatlılardan yavrular dahil yüz bireyi geçmeyen sayıda hayvan barındırılmasını ve bunların bakımının üstlenilmesini kapsayacak.

Daha önce bu sayı sınırlaması kanatlılarda yavrular dahil 50 bireydi. Hobi olarak av ve yaban hayvanı bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin, belirtilen miktardaki hayvanlarının tümünü, bir kısmını veya tek bir bireyini hibe veya satmak istemesi durumunda, bu bireyler, öncelikle talep etmesi durumunda tarım ve orman il şube müdürlüklerine ücretsiz verilecek.

100’den fazla kanatlı hayvan, 10’dan fazla memeli ve sürüngen bulundurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler üretim izni almak zorunda olacak.

Yeşilbaş ve sakarca için bulundurma belgesi

“Bulundurma belgesi” olmaksızın yeşilbaş ördek ve sakarca kazı bulunduran gerçek ve tüzel kişilere üç ay içerisinde tarım ve orman il şube müdürlüklerine başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere belge düzenlenecek. Uhdesinde 100 adetten fazla hayvan bulunduranlar, bu hayvanları tarım ve orman il şube müdürlüğüne teslim edecek. İl şube müdürlüğünce teslim alınan hayvanlar gerektiğinde doğaya yerleştirilene kadar muhafaza edilmek üzere bulunduran kişilere yediemin olarak teslim edilecek. kaynak milliyet

About Post Author

Previous post Dünyada bir benzeri olmayan köy: Ambarköy
Next post Carrie Johnson filleri kurtaracak