Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal Halkalama Çalışmaları Raporu

2021 HALKALAMA RAPORU

Halkalama çalışmaları, kuşların yaşamları ile ilgili birçok bilinmezi ortaya çıkarmak üzere tüm
dünyada yüzyılı aşkın bir süredir uygulanan yaygın bir yöntemdir. Bu yöntemle, temelde
kuşların göçleri (kuş türlerinin göç stratejileri, konaklama, kışlama ve üreme alanları, göç
takvimleri, fizyolojileri) ve popülasyon dinamikleri (kaç yıl yaşadıkları, üreme başarıları,
hayatta kalma başarıları, ilk üreme yaşları, kaç yaşına kadar üremeye devam ettikleri, genç
bireylerin dağılma oranları) araştırılmaktadır. Ayrıca, tüm dünyada standart yöntemlerle
yapılan ve her yıl tekrarlanan halkalama çalışmaları ile kuş popülasyonlarındaki değişimler
takip edilebilmekte ve türlerin korunmasına yönelik kararlar alınabilmektedir. Özellikle
göçmen kuşlarla ilgili koruma çalışmaları açısından, türlerin ya da popülasyonların üreme,
konaklama, kışlama alanlarıyla ilgili bilgiler ve popülasyonların hayatta kalma başarıları ile
ilgili veriler büyük önem taşımaktadır.
Kuşların bireysel olarak tanınmasını, gerektiğinde morfometrik ve diğer ölçümlerin yapılmasını
sağlamak maksadıyla kuşun yakalanıp tür, yaş ve cinsiyet gibi bilgilerinin kayıt edildikten sonra
halkanın, kuşun bacak ya da bacaklarına takılması işlemine “halkalama” adı verilir. Halkaların
üzerinde ülkelere özgü sabit bir adres ve her birey için farklı bir kod numarası vardır. Kod
numarası kuşların bireysel olarak tanınmasını, adresler ise tekrar yakalanan ya da ölü bulunan
halkalı bir kuşun halkalanma bilgilerine ulaşılabilmesini sağlar. Bu adres sayesinde kuş ölü
bulunduysa halkası, canlı olarak tekrar yakalandıysa kuşla ilgili bilgiler halkalandığı merkeze
ulaştırılır ve kuşun nerede, ne zaman halkalandığı öğrenilir.

Türkiye Ulusal Halkalama Çalışmaları Raporu 2021 tamamını incelemek için linki tıklayınız file:///C:/Users/Admin/Desktop/Halkalama_Raporu_2021.pdf

​2021 yılı Türkiye Ulusal Halkalama Çalışmaları Raporunu görüntülemek için tıklayınız…

About Post Author

Previous post Ziyaretçiler yavru boz ayıya ‘Liva’ ismini verdi
Next post AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ  USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK