(ÖNEMLİ) SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN (KURUSIKI) SİLAHLARIN TOPLATILMASINA İLİŞKİN DUYURU

(ÖNEMLİ)
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN (KURUSIKI) SİLAHLARIN
TOPLATILMASINA İLİŞKİN DUYURU
17 Aralık 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Ses ve Gaz Fişeği atabilen Silahlar
Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1.Maddenin 2.fıkrasında ‘’ Firma bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden
itibaren 1 yılın sonunda piyasaya arz edilmeyen ürünlerini, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE)
Kurumunda imha edilmek üzere bağlı bulunduğu kolluk birimine teslim eder.’’ hükmü amirdir.
Ancak SİSİAD olarak yapılan girişimler neticesinde , 21.08.2021 tarih ve 31575 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren .Anılan Yönetmeliğe Madde 5 ile eklenen geçici madde 2 ile
21.08.2022 tarihine kadar süre uzatımı sağlanmıştır.
Süre sonunu müteakip belirtilen tarihten itibaren İl Emniyet Müdürlüklerince 17 Aralık 2019
tarihi öncesi üretilen kurusıkı tabancaların toplatılmasına Ülkemiz genelinde başlanılmıştır.
Ancak Derneğimize Av Bayilerimizce örneği iletilen TABANCA teslim alma tutanaklarında
‘HİBE YOLUYLA DEVRETMEK İSTİYORUM’ ibaresi olduğu görülmüştür. Hibe olarak devir kesinlikle
söz konusu değildir.
17 Aralık 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Ses ve Gaz Fişeği atabilen Silahlar
Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1.Maddenin 2.fıkrasında ‘’ Firma bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden
itibaren 1 yılın sonunda piyasaya arz edilmeyen ürünlerini, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE)
Kurumunda imha edilmek üzere bağlı bulunduğu kolluk birimine teslim eder.’’ hükmü
doğrultusunda zorunlu bir teslimat söz konusudur.
Bu nedenle siz üye ve bayiilerimizce TABANCA teslim alma tutanaklarında ‘HİBE YOLUYLA
DEVRETMEK İSTİYORUM’ ibaresi yer alan tutanakların hiçbir şekilde imzalanmaması, aksi takdirde
gönüllü olarak bir devir söz konusu olacağından, ileride hukuki olarak ciddi hak kayıplarına neden
olacağının bilinmesini önemle rica ederiz. 16.09.2022
BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ…..

About Post Author

Previous post Hatay’da dağ ceylanlarının sayısında yüzde 20 artış bekleniyor
Next post Tunceli’de beyaz yeleli boz ayılar görüntülendi