13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması başladı.

 Başvuru Tarihleri: 22/08/2022 – 31/12/2022

Toprağın, tarımın, ormanın ve suyun önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan “13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması”, Genel, Çiftçi, Öğrenci, Tema, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları ile DenizBank Çalışanları olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşiyor.

Tema kategorisinin konusu 2022 yılında  “Sen Üret Yeter” olarak belirlenmiştir.
Yarışmacılar tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair faaliyetleri konu alan fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 1. TARIM ORMAN VE İNSAN FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 2. AMAÇ:
  Tarım ve Orman Bakanlığınca 2022 yılında düzenlenecek olan 13. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf
  Yarışmasının amacı, tarımın, toprağın, ormanın, suyun önemi konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, tarımsal
  gelişmeler ile tarım, orman, doğa, çevre ve insan ilişkilerini, estetik ve öznel bakış açılarıyla belgesel olarak
  arşivlerde yerini almasını sağlamaktır.
 3. KONU:
 4. Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışmasının konusu; tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri, gıda
  ve muhafazası, her türlü tarım hareketliliğinin işlenmesi, üretici, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü
  faaliyet olarak belirlenmiştir. Tema kategorisinin konusu 2022 yılında “Sen Üret Yeter” olarak belirlenmiştir.
 5. KATILIM ŞARTLARI:
  3.1. Yarışmaya seçici kurul, yarışma düzenleme kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları dışında
  profesyonel ve amatör fotoğrafçılar katılabilir.
  3.2. Yarışmada yaş sınırı yoktur, katılım ücretsizdir.
  3.3. Yarışma “Genel”, “Çiftçi & Üretici”, “Öğrenci”, “Tema”, “Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları” ve
  “DenizBank Çalışanları” olmak üzere 6 (altı ) kategoride düzenlenmektedir. Katılımcılar koşullarına
  uyan birden fazla kategoride yarışmaya katılabilirler. Katılımcılar bir kategori için en fazla 5 (beş) adet
  eserle yarışmaya katılabilir.
  3.4. Katılımcıların başvurduğu her eserin bir hikayesi olacaktır. Hikayesi olmayan eserlere ait başvurular
  kabul edilmeyecektir.
  3.5. Yarışma renkli sayısal (dijital) ortamda olup, baskılar kabul edilmeyecektir. Siyah-beyaz ve sepya gibi
  monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  3.6. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla
  oluşturulan fotoğraflar, photoshop gibi fotoğraf düzenleme programlarıyla başkalaştırılmış fotoğraflar,
  fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi
  birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
  3.7. Fotoğraflar jpeg formatta, kısa kenarı en az 1440 piksel çözünürlükte ve kendi orijinal boyutlarında
  gönderilmelidir. Dereceye giren ve sergileme alan eserlerin kaliteli ve büyük boyutlarda baskıya
  olanak tanıması için fotoğrafların; en az 50×70 cm’lik baskıya uygun şekilde gönderilmesi
  gerekmektedir. Eser sahibi bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Yarışmaya gönderilen
  kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
  3.8. Yarışmaya katılacak fotoğrafların herhangi bir yarışmada derece (ödül ve sergileme) almamış olması
  gerekmektedir. Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir
  yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir ve verilmişse,
  ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış
  yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Yarışma için eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu
  beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Bu yarışma kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, katılımcıların
  yarışma fotoğraflarıyla ilgili izin ve telif hakları konularında herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
  Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf
  konmayacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
  izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri
  dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
  3.9. “Çiftçi-Üretici Özel Ödülü” için yarışmaya katılacakların Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi veya
  Üretici Birliği üyelik belgesi kopyasını,
  “Öğrenci Özel Ödülü” için yarışmaya katılacak öğrencilerin, öğrenci belgesi veya tarihli öğrenci
  kimlik belgesi kopyasını başvuru yönergelerinde bulunan ilgili adımda sisteme eklemeleri zorunludur.
  3.10.Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları ve DenizBank Çalışanları sadece kendi kategorileri ile
  yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya katılacak çalışanların işyeri kimlik fotokopisini başvuru
  yönergelerinde bulunan ilgili adımda sisteme eklemeleri zorunludur.
  3.11.Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanan olası sorunlardan Tarım ve Orman Bakanlığı sorumlu
  olmayacaktır.
  3.12. Yarışmaya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
  3.13. Yarışma süreçlerinin tamamında seçici kurul üyelerinin vereceği kararlar kesindir.
  3.14. Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm eser sahipleri, yukarıda belirtilen yarışma
  koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcıların eserleri
  değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. ESERLERİN GÖNDERİLMESİ
  4.1. Yarışmaya başvurular www.tarimormaninsan.com ana sayfasındaki yarışma başvurusu kısmından
  yönergeler takip edilerek gerçekleşecektir. Başka bir gönderim türü ( posta, e-posta, elden teslim vb.
  gibi ) kabul edilmeyecektir.
  4.2. Yarışmacılar her bir kategori için en fazla 5 (beş) fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler. Birden fazla
  kategoriye katılım durumunda başvuru sırasında kategori türünün seçilmesi gerekmektedir.
  4.3. Yarışmaya başvuru ve eser gönderimi sırasında oluşabilecek sorunlardan Tarım ve Orman Bakanlığı
  sorumlu olmayacaktır.
 7. KULLANIM HAKLARI:
  Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eser veya eserlerin sahipleri bütün telif haklarını Tarım ve
  Orman Bakanlığı’na devretmiş olacaklarını baştan kabul ederler. Tarım ve Orman Bakanlığı ödül almış
  ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür
  vb. her türlü tanıtım malzemelerinde, Bakanlığın kurumsal ve ilişkili hesaplarından dijital ve sosyal
  medya kullanımlarında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (FSEK) ilgili maddelerinde
  belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla
  umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek ve ödül alan eserlerin başka kamu kurumlarına ve konusu
  tarım ve orman olan paydaşlarına devretmek üzere herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.
  Ödül veya mansiyon almaya ve yayınlanmaya değer bulunan eserler Tarım ve Orman Bakanlığı
  arşivinde kalacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle DenizBank Genel Müdürlüğü kendi
  hazırlayacakları takvim, poster, albüm, katalog, afiş, dergi veya kitap kapağı, broşür, liflet, dergi,
  bülten, internet siteleri ve Bakanlığımızın uygun gördüğü diğer çalışmalarda eser sahibinin ismi
  belirtilmek kaydıyla kullanım haklarına sahip olacaktır. Eser sahibinin isminin kullanımı fotoğrafların
  kullanılacağı alan büyüklüğü dikkate alınarak bazı çalışmalarda (dergi ve bülten iç sayfa kullanımı,
  liflet, internet sitesi vb. gibi) belirtilmeyecektir.
  Ödül alan, sergilemeye değer görülen ve yarışmayı düzenleyen kurum tarafından yayınlanması uygun
  görülen fotoğraflar albüm olarak yayınlanacak, ayrıca çeşitli etkinlikler kapsamında sergilenecektir.
  Yarışmaya katılan eser sahibi belirtilen kullanım hakları için Tarım ve Orman Bakanlığı’na önceden
  izin / muvafakat name verdiğini kabul etmiş sayılır.
 8. YARIŞMA TAKVİMİ:
   Yarışma Başlama Tarihi : 22/08/2022
   Son Katılım Tarihi : 31/12/2022
   Sonuç Bildirimi Tarihi : 01/03/2023 – 31/03/2023
   Ödül töreni, ödül almaya hak kazanan katılımcılara bildirilecektir. Sergileme yapılacak İller ve
  sergileme tarihleri www.tarimorman.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
  Sonuçlar belirtilen tarihlerde, www.tarimormaninsan.com, www.tarimorman.gov.tr, ve www.tarimtv.gov.tr
  internet adreslerinden ve yarışma sosyal medya kanallarından ilan edilecek, ayrıca bilgilendirme
  yapılmayacaktır.
 9. SEÇİCİ KURUL:
  Sürur KIR T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı V.
  Ozan SAĞDIÇ Devlet Sanatçısı
  Mehmet Arslan GÜVEN Fotoğraf Sanatçısı ve Öğretim Görevlisi
  Perihan YÜCEL DenizBank Kültür ve Sanat Danışmanı
  Ümit BEKTAŞ Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri (Reuters Türkiye)
  *Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
  *Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması halinde yeterli sayıda yedek üye
  çağırılabilir.
  *Seçici kurulun vermiş olduğu kararlar nihaidir.
 10. ÖDÜLLER:
  Genel Katılım
   Birincilik Ödülü : 30.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
   İkincilik Ödülü : 25.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
   Üçüncülük Ödülü : 20.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
  Çiftçi-Üretici Özel Ödülü : 15.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
  “Sen Üret Yeter” Tema Özel Ödülü : 15.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
  Öğrenci Özel Ödülü : 15.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
  Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları Özel Ödülü : 15.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
  DenizBank Çalışanları Özel Ödülü : 15.000 TL’lik DenizBank hediye çeki
  Sergileme/Albüm (En fazla 120 adet) : 400 TL’lik DenizBank hediye çeki
  Seçici kurul gerekli gördüğü takdirde ödüllerin her birini en fazla 3 kişiye bölüştürebilir veya ödüle değer eser
  bulunmaması halinde ödül vermeyebilir veya yarışma anında özendirme ödülleri verebilir.
 11. İLETİŞİM BİLGİLERİ:
  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
  Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
  Gayret Mah. İvedik Cad. Bankacılar Sokak No:10
  06170 Yenimahalle – ANKARA
  Tel: 0312 315 6555 / D: 288 – 361
  tariminsan@tarimorman.gov.tr

About Post Author

Previous post Milli parktaki yaban hayvanları, araçlar ve piknikçiler nedeniyle suya ulaşamıyor
Next post Ayı, kampçıların yiyeceklerini böyle yedi