ATICILIK VE AVCILIK BRANŞINDA 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİNE (SEM) ALINACAK SPORCULARA YÖNELİK SEÇME KRİTERLERİ

Atıcılık ve avcılık branşında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan Sporcu Eğitim Merkezlerine, Sporcu Eğitim Merkezleri ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliği usul ve esasları çerçevesinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için yatılı ve gündüzlü statüde sporcu alınacaktır.

ATICILIK VE AVCILIK BRANŞINDA SPORCU ALINACAKTIR

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİNE ATICILIK VE AVCILIK BRANŞINDA ALINACAK SPORCULARA YÖNELİK SEÇME KRİTERLERİ KONTENJAN LİSTESİ VE BAŞVURU HAKKINDA

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için atıcılık branşında yatılı ve gündüzlü statüde sporcu alınacaktır. Başvurular 24 Temmuz – 06 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır.

SEÇME KRİTERLERİ

AVCILIK BRANŞINDA ALINACAK SPORCULARA YÖNELİK
SEÇME KRİTERLERİ
1- Sporcu Eğitim Merkezleri ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliği usul ve
esasları doğrultusunda 2023-2024 eğitim öğretim yılı için Sporcu Eğitim Merkezlerine
(SEM) ilgili spor federasyonlarının teklifleri dikkate alınarak SEM Değerlendirme
Komisyonu tarafından belirlenen sportif kriterler uyarınca belirlenen şartlar kapsamında
Genel Müdürlük tarafından sporcu alımı yapılabilir.


2- Sporcu Eğitim Merkezleri ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliğinin 7 nci
maddesi gereğince SEM Değerlendirme Komisyonu tarafından yerleştirme iş ve işlemleri
yapılacaktır.


3- Sporcu Eğitim Merkezleri ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliğinin 7 nci
maddesinin birinci fıkrası gereğince Sporcu Eğitim Merkezlerine gündüzlü eğitim için
11-12-13-14 ve 15 yaşındaki sporcular başvuru yapacaklardır.


4- Sporcu Eğitim Merkezlerine başvurabilmek için sporcu adaylarının 01 Şubat 2022 – 12
Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan, federasyonumuzca düzenlenen Ulusal Yarışmalar
ile Okul Sporları Türkiye Birinciliklerinde yarışan sporcular başvuru yapabileceklerdir.
Sporcu Eğitim Merkezlerine alınacak sporcuların illerdeki kontenjan durumuna göre
yerleştirmeleri yapılacaktır. Seçme yapılacak müsabakalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


Tablo 1. Seçme yapılacak müsabakalar.
Müsabaka İsmi Tarih
Havalı Silahlar Federasyon Kupası 25-30 Ocak 2023
Havalı Silahlar Bahar Kupası 30 Mart – 2 Nisan 2023
Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Birinciliği 25-27 Nisan 2023
Okul Sporları Gençler Türkiye Birinciliği 28-30 Nisan 2023
Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası 3-7 Haziran 2023 604318213 – 604318213 – 604318213 – 604318213
1- Sporcu Eğitim Merkezlerine, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme
Programı kapsamında sporcu alımı yapılmayacaktır.
2- Sporcu Eğitim Merkezlerine 2023-2024 eğitim öğretim yılı için sporcu seçimi Tablo 1’ de
yer alan barajlara göre yapılacaktır.


Tablo 2. 2023 Yılı Uygulanacak baraj puanları
ATICILIK SEM BARAJ PUANLARI
Yaş Kategorisi Havalı Tabanca Havalı Tüfek
Yaş Doğum Yılı Giriş Puanı Giriş Puanı
11 2012 250 260
12 2011 310 330
13 2010 320 340
14 2009 330 350
15 2008 340 360


6- Tablo 2’deki barajları geçen sporcular 2023 yılı içerisinde SEM Değerlendirme
Komisyonu tarafından belirlenecek tarihler arasında e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru
yapacaklardır.
7- Gündüzlü eğitim için SEM’lere başvuran sporcular;
Sporcu Eğitim Merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet etmeleri veya öğrenim
görmeleri şartıyla başvuru yapabileceklerdir.
8- Başvurularda kontenjanların aşılması halinde müsabaka puanlarında en yüksek olan
sporculara sırasıyla öncelik verilecektir.
9- Merkeze kayıt yaptırmaya hak kazanan sporcuların kesin kayıtları Ağustos ayı sonuna
kadar yapılacaktır.
10- Merkeze kayıt yaptırmaya hak kazanan sporcular aşağıdaki belgelerle birlikte Sporcu
Eğitim Merkezinin bağlı bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvuracaklardır.
 Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 e-Devlet Kapısından alınan güncel tarihli öğrenci belgesi,
 Sağlık Raporu (ilgili branşı yapmasında herhangi bir engel bulunmadığına dair
ibarenin olduğu),


 Veli veya vasi izin belgesi,
 4 adet fotoğraf,
 Taahhütname,
 e-Devlet Kapısından alınan ikametgâh belgesi
11- Bu talimatta yer almayan ve tereddüt duyulan hallerde SEM Değerlendirme Komisyonu
kararları doğrultusunda hareket edilecektir.

DEVAMI İÇİN LİNKİ TIKLA

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK SPORCU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KONTENJAN LİSTESİ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİNE ATICILIK VE AVCILIK BRANŞINDA ALINACAK SPORCULARA YÖNELİK SEÇME KRİTERLERİ KONTENJAN LİSTESİ VE BAŞVURU HAKKINDA

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için atıcılık branşında yatılı ve gündüzlü statüde sporcu alınacaktır. Başvurular 24 Temmuz – 06 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacaktır.

SEÇME KRİTERLERİ

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK SPORCU ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KONTENJAN LİSTESİ

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU

About Post Author

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous post İngiltere’de 450 bin yıllık mamut fosili bulundu
Next post Almanya’da 30 saatlik aslan alarmı sona erdi: Görülen yaban domuzu olabilir