2023 YILI 2. DÖNEM AVCI EĞİTİMİ KURSU ÜCRETLERİ 

AVCI EĞİTİMİ KURSUNA AİT 2023 YILI ÜCRET BİLGİSİ

Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2023 Yılı Avcı Eğitim Kurs Ücreti :

A- KURS ÜCRETİ:
2023 Yılı Avcı Eğitim Kurs Ücreti : Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.

Kurs ve Ders Ücretleri Madde 22 —
(Değişik:RG-15/3/2014-28942) Bu katılım payı her takvim yılı başından geçerli olmak
üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci
maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak
uygulanır.hükmü gereği,


27 Kasım 2022 tarih 32023 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hazine ve Maliye
Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı): 542 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (
yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak
tespit edilmiştir.) tebliği gereği,

2023 yılı için uygulanacak avcı eğitim kurs ücreti
belirlenmiştir
Ücrete Konu Olan Hesaplama 2023 yılı Avcılık Eğitimi Kurs Ücreti
Kurs Ücreti
(Aday Avcılardan Alınacak)
Bir Önceki Ücret X
Yeniden
Değerlendirme
Oranı + Bir Önceki
Ücret = Yeni Ücret
302 + (302 X 1,2293) = (673,2486 ) 673,25 TL


B- DERS ÜCRETİ:
Memur Maaş Katsayısı (2023 yılı ikinci altı ay için) : 0.509796
Eğiticilere
Ödenecek
Ücretler
Gösterge X Maaş
Katsayısı
01 Ocak 2023
30 Haziran 2023
Maaş Katsayısı: 0,433684
1 Temmuz 2023
31 Aralık 2023
Maaş Katsayısı: 0,509796
Profesör 300 X Maaş Katsayısı
Doçent 250 X Maaş Katsayısı
Yardımcı Doçent 200 X Maaş Katsayısı
Öğretim
Görevlisi ve
Okutman
160 X Maaş Katsayısı
M.E.B.
Öğretmen ve
Diğer Eğitim
Görevlisi
140 X Maaş Katsayısı 140 X 0,433684=60,71 TL
140 x 0.509796 = 71,37 TL
Tamgün/Tamyıl 150 X Maaş Katsayısı 150x 0,433684=65,05 TL 150 x 0,509796 = 76,46 TL

About Post Author

Previous post AV VE YABAN HAYVANLARI TAZMİNAT BEDELLERİ 2023-2024 AV DÖNEMİ
Next post Kütahya’da Porsuk Barajı’nda Yüzen Domuz Sürüsü Görüntülendi