7. ve 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ AV KILAVUZLUĞU SEMİNERİ İLANI

T.C

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – KARAMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AV KILAVUZLUĞU SEMİNER DUYURUSU

“Av Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma ve Görevleriyle İlgili Talimat” gereğince; Tarım ve Orman Bakanlığı –8. Bölge Müdürlüğü – Karaman Şube Müdürlüğü’nce “Av Kılavuzluğu Semineri” yapılacaktır.

A) Seminerin Yapılacağı Yer: Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Karaman Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

B) Seminerin Yapılacağı Tarih ve Saat: 23.02.2022-24.02.2022 tarihlerinde Saat: 09:00– 17:00

C) Seminere Başvurusunun Yapılacağı Yer:

Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü – Karaman Şube Müdürlüğü

(Rauf Denktaş Mah. Kazımkarabekir Paşa Cad. No:52/A Merkez/ KARAMAN Tel: 0 (338) 214  9388 Fax: 0(338) 214 9288

Başvurular en geç 21.02.2022 tarihinde Pazartesi günü mesai bitimi olan saat:17:00’e kadar yapılabilecektir. (Başvuru elden veya taahhütlü posta yolu ile yapılabilecektir.)

D) Av Kılavuzluğu Seminerine Başvuru Şartları:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) En az okur-yazar olmak,

ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Kamuda daimi memur veya işçi statüsünde çalışıyor olmamak, şartları aranır.

E) Av Kılavuzluğu Semineri İçin Şube Müdürlüğüne Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler :

a) Başvuru formu (Ek-1), ve bu formda yazılı olan belgelerle birlikte yapılır.

b) T.C Kimlik No, Adı Soyadı, Baba Adı, Ana Adı, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi bölümlerinin doldurulması.

c) Adli sicil beyanı bölümünün doldurulması. (“Örnek: Adli sicil kaydım yoktur / vardır veya arşiv kaydım vardır”)

d) İkamet adresi bölümünün doldurulması.

e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı olmadığına dair rapor,

f) Üç (3) adet vesikalık fotoğraf,

g) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin örneği,

h) Yabancı dil düzeyini gösterir belge. (Verilmesi zorunlu olmayan belge)

Sertifika programında; av turizmi ve mevzuat, Kara Avcılığı Kanunu, Merkez Av Komisyonu Kararı, Av Turizmi Yönetmeliği, av yılı av turizmi uygulaması, av turizminde düzenlenmesi zorunu belgeler, uluslararası sözleşmeler; yaban hayatı, yaban ve av hayvanları bilgisi; ekoloji bilgisi; takip, bulma ve belirleme; harita bilgisi; trofenin çıkartılması ve ölçümü; iletişim; ilk yardım; silah, ekipman ve teçhizat ile optik aletler bilgisi; av kılavuzunun görev, sorumluluk ve yetkileri konuları ile sınavı içerir Ek-2’deki seminer programı uygulanır.

Av kılavuzluğu sertifika programının katılımcıları, ikameti gözetilmeksizin ülke genelinde yapılan istedikleri programlara katılabilir. Av kılavuzluğu sertifika programında katılımcı sayısında sınırlaması yoktur.

Başvuruları uygun görülen katılımcılardan öncelik, yöre halkı ile avcı kuruluşu üyeleridir. Daha sonra sırasıyla; av organizasyonunda görev almış ya da günlük avlanma ve ödeme taahhütnamesinde imzası bulunanlara, köy tüzel kişiliği temsilcisi olarak görev yapanlara, avcılık belgesi sahibi olanlara, yabancı dil bilgisi düzeyini olumlu olarak belgeleyenlere, avcı eğitim kurs bitirme belgesi olanlara tanınır.

Seminer süresi 2 gün olup, tam zamanlı katılım esastır.

Sınav soru ve süresinin belirlenmesi, sınavın yapılması ve değerlendirilmesi Şube Müdürlüğünce oluşturulan sınav komisyonunca yapılacaktır. Sınav, test usulüyle seminer programı sonunda yapılır ve geçer not 100 üzerinden 70’tir.

Arazi deneyimi, alanı tanıma, yönlendirme yeteneği olanlara; günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine en az 3 kez imza atanlara, av organizasyonuna en az 3 kez katıldığını kanıtlayanlara en fazla 20 puan, alınan puana göre eklenir. Seminer sonunda başarılı olanlara, av kılavuzluğu sertifikası Şube Müdürlüğünce verilir.

Seminer sonunda, başarı sırasına göre ilk 4 (dört) kişi asil av kılavuzu olarak belirlenecektir. Geriye kalan adaylar ise başarı puan sırasına göre yedek olarak sıralanacaktır.

Av Kılavuzluğu sertifikası sahibine talepleri halinde av kılavuzu kimlik kartı Şube Müdürlüğünce verilir. Av kılavuzluğu sertifika sahibinin av kılavuzu olarak görev yapabilmesi için, av kılavuzu kimlik kartı alması zorunludur.

Seminere katılım ücretsizdir. Seminer katılımcıları yol, yemek ve konaklama vb. giderlerini kendileri karşılayacaktır.

8. Bölge Müdürlüğü | Karaman Şube Müdürlüğü

Seminer programını görüntülemek için tıklayınız…

Başvuru formunu görüntülemek için tıklayınız…

T.C
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – ADANA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  AV KILAVUZLUĞU SEMİNER DUYURUSU
  “Av Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma ve Görevleriyle İlgili Talimat” gereği; Tarım ve
  Orman Bakanlığı –7. Bölge Müdürlüğü – Adana Şube Müdürlüğü’nce “Av Kılavuzluğu Semineri”
  yapılacaktır.
  A) Seminerin Yapılacağı Yer:
  Doğa Koruma ve Milli Parklar Adana 7. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu
  B) Seminerin Yapılacağı Tarih ve Saat:
  16.02.2022-17.02.2022 tarihlerinde Saat: 09.00–17.00
  C) Seminere Başvurusunun Yapılacağı Yer:
  Tarım ve Orman Bakanlığı – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü– 7. Bölge
  Müdürlüğü – Adana Şube Müdürlüğü [Sinanpasa Mahallesi Girne Bulvarı No:112 Yüregir/ADANA Tel:
  (322) 325 07 63 Faks: (322) 325 07 08 ]
  Başvurular en geç 11.02.2022 tarihinde Cuma günü mesai bitimi olan saat:17:00’e kadar
  yapılabilecektir. (Başvuru elden veya taahhütlü posta yolu ile yapılabilecektir.)
  D) Av Kılavuzluğu Seminerine Başvuru Şartları:
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  b) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
  c) En az okur-yazar olmak,
  ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan
  suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar
  bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
  dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
  haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını
  açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  d) Kamuda daimi memur veya işçi statüsünde çalışıyor olmamak, şartları aranır.
  E) Av Kılavuzluğu Semineri İçin Şube Müdürlüğüne Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler:
  a) Başvuru formu (Ek-1), ve bu formda yazılı olan belgelerle birlikte yapılır.
  b) T.C Kimlik No, Adı Soyadı, Baba Adı, Ana Adı, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi bölümlerinin
  doldurulması.
  c) Adli sicil beyanı bölümünün doldurulması. (“Örnek: Adli sicil kaydım yoktur / vardır veya arşiv
  kaydım vardır”)
  d) İkamet adresi bölümünün doldurulması.
  e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı olmadığına dair rapor,
  f) Üç (3) adet vesikalık fotoğraf,
  g) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin örneği,
  h) Yabancı dil düzeyini gösterir belge. (Verilmesi zorunlu olmayan belge)
 1. Sertifika programında; av turizmi ve mevzuat, Kara Avcılığı Kanunu, Merkez Av Komisyonu
  Kararı, Av Turizmi Yönetmeliği, av yılı av turizmi uygulaması, av turizminde düzenlenmesi zorunlu
  belgeler, uluslararası sözleşmeler; yaban hayatı, yaban ve av hayvanları bilgisi; ekoloji bilgisi; takip,
  bulma ve belirleme; harita bilgisi; trofenin çıkartılması ve ölçümü; iletişim; ilk yardım; silah, ekipman
  ve teçhizat ile optik aletler bilgisi; av kılavuzunun görev, sorumluluk ve yetkileri konuları ile sınavı
  içerir Ek-2’deki seminer programı uygulanır.
  Av kılavuzluğu sertifika programının katılımcıları, ikameti gözetilmeksizin ülke genelinde
  yapılan istedikleri programlara katılabilir. Av kılavuzluğu sertifika programında katılımcı sayısında
  sınırlaması yoktur.
  Başvuruları uygun görülen katılımcılardan öncelik, yöre halkı ile avcı kuruluşu
  üyeleridir. Daha sonra sırasıyla; av organizasyonunda görev almış ya da günlük avlanma ve ödeme
  taahhütnamesinde imzası bulunanlara, köy tüzel kişiliği temsilcisi olarak görev yapanlara, avcılık
  belgesi sahibi olanlara, yabancı dil bilgisi düzeyini olumlu olarak belgeleyenlere, avcı eğitim kurs
  bitirme belgesi olanlara tanınır.
  Seminer süresi 2 gün olup tam zamanlı katılım esastır.
  Sınav soru ve süresinin belirlenmesi, sınavın yapılması ve değerlendirilmesi Şube
  Müdürlüğünce oluşturulan sınav komisyonunca yapılacaktır. Sınav, test usulüyle seminer programı
  sonunda yapılır ve geçer not 100 üzerinden 70’tir.
  Arazi deneyimi, alanı tanıma, yönlendirme yeteneği olanlara; günlük avlanma raporu ve
  ödeme taahhütnamesine en az 3 kez imza atanlara, av organizasyonuna en az 3 kez katıldığını
  kanıtlayanlara en fazla 20 puan, alınan puana göre eklenir. Seminer sonunda başarılı olanlara, av
  kılavuzluğu sertifikası Şube Müdürlüğünce verilir.
  Av Kılavuzluğu sertifikası sahibine talepleri halinde av kılavuzu kimlik kartı Şube
  Müdürlüğünce verilir. Av kılavuzluğu sertifika sahibinin av kılavuzu olarak görev yapabilmesi için,
  av kılavuzu kimlik kartı alması zorunludur.
  Seminere katılım ücretsizdir. Seminer katılımcıları yol, yemek ve konaklama vb. giderlerini
  kendileri karşılayacaktır

Av Kılavuzluğu Seminer programını görüntülemek için tıklayınız…

Av Kılavuzluğu Seminer başvuru formunu görüntülemek için tıklayınız…

About Post Author

Previous post AVCI EĞİTİMİ KURSUNA AİT 2022 YILI ÜCRET BİLGİSİ
Next post ULUDAĞ’DAKİ YABAN HAYVANLARINA YEM BIRAKILDI…